El og IT-forbundet vil at Norge skal investere enda mer i fornybar kraft i utlandet. Foto: Scatec Solar

Vil øke fornybar-investeringene ute

El og It-forbundet mener oljefondet må investere enda mer i fornybar energi i utlandet enn det regjeringen har foreslått.
Mandag, 29 april, 2019 - 10:17

Det kom fram under en høring på Stortinget om Statens pensjonsfond utland, også kjent som oljefondet.  

Fondet er verdens største statlige investeringsfond og har over 9000 milliarder kroner investert i bedrifter og obligasjoner i hele verden.

Vil ha mer

I regjeringens melding til Stortinget om forvaltningen av fondet foreslås det å øke maksgrensen for investeringer i unotert infrastruktur for fornybar energi, altså som ikke er på børs, fra 60 til 120 milliarder kroner.

EL og IT Forbundet, som deltok i stortingshøringen torsdag, mener det er klokt å øke grensen både av hensyn til avkastning, nye jobber og klima. Men de mener den bør økes ytterligere.

– Det er mange gode signaler i meldingen. Det er bra at Statens pensjonsfond utland øker rammen for investeringer i fornybar energi. Fornybar energi er et vekstområde. Det er klokt. Vi mener rammen bør økes ytterligere.

Selv en dobling er bare en liten del av fondet. Fondet er på 9000 milliarder kroner, vi snakker om ca. 1,3 prosent av det. Vi mener det bør økes ytterligere, om ikke annet på sikt ber vi om at Stortinget gir et klart signal om det, sa kommunikasjonssjef Robert Kippe i El og IT forbundet i sitt innspill under høringen.

Det er alvor

Han minnet politikerne på alvoret i situasjonen.

– Det står i meldingen at det er bred politisk enighet om at Statens pensjonsfond ikke skal være et virkemiddel i klimapolitikken. Vel, det haster med å løse klimautfordringen. Det er alvor, klimaendringene er her nå, klimaendringene herjer. Tiden er i ferd med å renne ut, og så har vi 9000 milliarder kroner på bok, og så mener vi at investeringene ikke skal være en del av klimaløsninga. Jeg er usikker på om det i det hele tatt er bred politisk enighet om det, sa Kippe.

Men han mente meldingen likevel var et skritt i riktig retning når det gjelder miljø.

– Og så håper jeg at dere bruker anledningen til å gjøre den enda litt bedre, sa Kippe til medlemmene i energi- og miljøkomiteen.

 

 

På forsiden nå

NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Med 1 øre/kWh.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Jacobsen Elektro mot avvikling:
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.
En klassifisering av Minne-Charlottenberg (132 kV) til transmisjonsnett og tvangssalget det fører med seg, kan gi ekstrakostnader på opptil 200 millioner kroner, advarer Statnett.