El og IT-forbundet vil at Norge skal investere enda mer i fornybar kraft i utlandet. Foto: Scatec Solar

Vil øke fornybar-investeringene ute

El og It-forbundet mener oljefondet må investere enda mer i fornybar energi i utlandet enn det regjeringen har foreslått.
Mandag, 29 april, 2019 - 10:17

Det kom fram under en høring på Stortinget om Statens pensjonsfond utland, også kjent som oljefondet.  

Fondet er verdens største statlige investeringsfond og har over 9000 milliarder kroner investert i bedrifter og obligasjoner i hele verden.

Vil ha mer

I regjeringens melding til Stortinget om forvaltningen av fondet foreslås det å øke maksgrensen for investeringer i unotert infrastruktur for fornybar energi, altså som ikke er på børs, fra 60 til 120 milliarder kroner.

EL og IT Forbundet, som deltok i stortingshøringen torsdag, mener det er klokt å øke grensen både av hensyn til avkastning, nye jobber og klima. Men de mener den bør økes ytterligere.

– Det er mange gode signaler i meldingen. Det er bra at Statens pensjonsfond utland øker rammen for investeringer i fornybar energi. Fornybar energi er et vekstområde. Det er klokt. Vi mener rammen bør økes ytterligere.

Selv en dobling er bare en liten del av fondet. Fondet er på 9000 milliarder kroner, vi snakker om ca. 1,3 prosent av det. Vi mener det bør økes ytterligere, om ikke annet på sikt ber vi om at Stortinget gir et klart signal om det, sa kommunikasjonssjef Robert Kippe i El og IT forbundet i sitt innspill under høringen.

Det er alvor

Han minnet politikerne på alvoret i situasjonen.

– Det står i meldingen at det er bred politisk enighet om at Statens pensjonsfond ikke skal være et virkemiddel i klimapolitikken. Vel, det haster med å løse klimautfordringen. Det er alvor, klimaendringene er her nå, klimaendringene herjer. Tiden er i ferd med å renne ut, og så har vi 9000 milliarder kroner på bok, og så mener vi at investeringene ikke skal være en del av klimaløsninga. Jeg er usikker på om det i det hele tatt er bred politisk enighet om det, sa Kippe.

Men han mente meldingen likevel var et skritt i riktig retning når det gjelder miljø.

– Og så håper jeg at dere bruker anledningen til å gjøre den enda litt bedre, sa Kippe til medlemmene i energi- og miljøkomiteen.

 

 

På forsiden nå

Norsk vannkraft i 2019:
I 2019 planlegger de seks største offentlig eide vannkraftprodusentene å investere mellom to og tre milliarder kroner. Mye går til oppgradering av dammer.
Med Empire Wind-prosjektet vil Equinor levere 816 MW fornybar energi til forbrukerne i New York.
Markedsaktiviteter og høyere kraftproduksjon løftet kvartalsresultatet i Statkraft. Oppnådde historisk godt driftsresultat i første halvår.
Sammen satser Equinor, Korea National Oil Corporation (KNOC) og det koreanske kraftselskapet Korea East-West Power (EWP) på å bygge verdens største havvindprosjekt utenfor Sør-Korea.
Dyrt vedlikehold for å unngå børstebranner kan bli en saga blott for kraftprodusentene. Om et år kommer de nye NVE-reglene som er tilpasset ny generatorteknologi.
20 kommuner og kommunale virksomheter på Østlandsområdet har slått seg sammen i det som er en av landets største kommunale energiavtaler.
Statkraft kjøper 330 GWh fornybar energi fra solparken Bargas i Toledo i Spania.
I Nye Nedre Fiskumfoss skal laksen klare å komme seg helskinnet gjennom turbinskovlene. NTEs største kraftprosjekt på tre tiår har et bemerkelsesverdig lavt konfliktnivå.
Av Statnett har GE Renewable Energy (GE) fått i oppdrag å oppgradere SVC-anleggene ved transformatorstasjonene på Rød i Telemark og i Verdal i Trøndelag.
Kraftprisene falt med 30-32 prosent fra første til andre kvartal i 2019.
I 2018 var leveringspåliteligheten i det norske kraftsystemet 99,983 prosent. Dette fremgår av den årlige rapporteringen fra NVE.
Strømforbruk tilsvarende 35 millioner europeiske husstander kan reduseres med spareteknologi fra Bane NOR.
Med norsk solteknologi fra Scantec Solar satser Ukraina på å redusere bruken av kull og kjernekraft. Den norske stat og GIEK stiller opp med finansgarantier.
Siste transport med tre turbinblader til Hitra 2 vindpark gikk natt til i dag.
Energiteknikk avvikler sommerferie i juli, og har noe lavere aktivitetsnivå på nettsiden enn ellers i året.
I en undersøkelse gjennomført av Huseierne svarer hele 72 prosent at energieffektiviserende tiltak i hjemme ikke er noen vits. Nettselskapene vil uansett finne nye måter å kreve inn penger på.
Svenskene vil ofre 1,5 TWh for et bedre vannmiljø. Småkraften frykter produksjonskutt på 11,7 prosent og riving av kraftverk.
Lyse har koblet batteri som spenningsstøtte i strømnettet. Dette er et pilotprosjekt for å teste om batterier egner seg som spenningsstøtte i lavspentnettet.
Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,9 prosent fra juni 2018 til juni 2019.
Oslo Havn og Hafslund E-CO ønsker å etablere et felles selskap for å gjøre havna utslippsfri.
ABB har vunnet ordrer verdt mer enn 140 millioner dollar fra den sveitsisk togprodusenten Stadler, inkludert 27 regionale tog til Norske Tog (NT).
Statnett bygger ny kraftledning på Sørlandet. Det gamle blir revet og resirkulert. Det gir en klimagevinst på 1800 tonn C02.
Mange har sterke meninger om vindkraft i Norge, men er de basert på riktig faktagrunnlag?