El og IT-forbundet vil at Norge skal investere enda mer i fornybar kraft i utlandet. Foto: Scatec Solar

El og It-forbundet mener oljefondet må investere enda mer i fornybar energi i utlandet enn det regjeringen har foreslått.

Det kom fram under en høring på Stortinget om Statens pensjonsfond utland, også kjent som oljefondet.  

Fondet er verdens største statlige investeringsfond og har over 9000 milliarder kroner investert i bedrifter og obligasjoner i hele verden.

Vil ha mer

I regjeringens melding til Stortinget om forvaltningen av fondet foreslås det å øke maksgrensen for investeringer i unotert infrastruktur for fornybar energi, altså som ikke er på børs, fra 60 til 120 milliarder kroner.

EL og IT Forbundet, som deltok i stortingshøringen torsdag, mener det er klokt å øke grensen både av hensyn til avkastning, nye jobber og klima. Men de mener den bør økes ytterligere.

– Det er mange gode signaler i meldingen. Det er bra at Statens pensjonsfond utland øker rammen for investeringer i fornybar energi. Fornybar energi er et vekstområde. Det er klokt. Vi mener rammen bør økes ytterligere.

Selv en dobling er bare en liten del av fondet. Fondet er på 9000 milliarder kroner, vi snakker om ca. 1,3 prosent av det. Vi mener det bør økes ytterligere, om ikke annet på sikt ber vi om at Stortinget gir et klart signal om det, sa kommunikasjonssjef Robert Kippe i El og IT forbundet i sitt innspill under høringen.

Det er alvor

Han minnet politikerne på alvoret i situasjonen.

– Det står i meldingen at det er bred politisk enighet om at Statens pensjonsfond ikke skal være et virkemiddel i klimapolitikken. Vel, det haster med å løse klimautfordringen. Det er alvor, klimaendringene er her nå, klimaendringene herjer. Tiden er i ferd med å renne ut, og så har vi 9000 milliarder kroner på bok, og så mener vi at investeringene ikke skal være en del av klimaløsninga. Jeg er usikker på om det i det hele tatt er bred politisk enighet om det, sa Kippe.

Men han mente meldingen likevel var et skritt i riktig retning når det gjelder miljø.

– Og så håper jeg at dere bruker anledningen til å gjøre den enda litt bedre, sa Kippe til medlemmene i energi- og miljøkomiteen.