Landssammenslutninga av Norske vindkraftkommuner vil sikre kommunene mer makt over konsesjonsprosessen og større inntekter var vindparkene. (Illustrasjonsfoto: Østfold Energi)

Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner (LNVK) vil ha vetorett så de kan stoppe utbygginger i områder som berører dem.

Mandag presenterte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft.

LNVK, som består av 47 kommuner som har eller planlegger vindkraft, reagerer på at staten skal få siste ord, skriver Klassekampen.

– Nå er vi bare høringspart, men det er ikke godt nok. Sier kommunestyret nei til utbygging, skal ikke staten gi konsesjon for vindkraftverk i den kommunen, sier leder i LNVK Wenche Tislevoll til avisen. Hun er også ordfører for Høyre i vindkraftkommunen Fitjar i Hordaland.

Nytt skattesystem

De 13 områdene NVE mener er mest egnet for vindkraftutbygging, berører rundt 100 kommuner. 30 av disse kom med innspill i fjor høst. Ni var positive, elleve var negative og ti kom med rent faglige innspill.

Tislevoll tror holdningen til vindkraft vil være mer positiv dersom man får et skattesystem for vindkraft som gir mer forutsigbare inntekter for kommunene, slik man har for vannkraft.

– Vårt mål er det samme skattesystemet for vindkraft som gjelder for vannkraften, sier Tislevoll.

Skeptiske politikere

Miljøpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Espen Barth Eide, vil at kommunene skal involveres på en god måte, men skriver i en SMS til Klassekampen at et veto vil være problematisk fordi det kan være snakk om overordnede behov som går utover kommunegrensene.

Verken SV eller Senterpartiet vil gi kommunene vetorett, men legge stor vekt på kommunenes syn.