Helgeland Kraft-sjef Eivind Mikalsen vil ha null skadde i eget selskap i 2020. Foto: Øyvind Lie

Hadde sikkerhet vært prioritet nummer én, hadde ikke skadetallene i kraftbransjen vært så høye som de er, ifølge Helgeland Kraft-sjef Eivind Mikalsen.

Mikalsen tok over som administrerende direktør i Helgeland Kraft i fjor sommer. Med bakgrunn fra Hydro, Alcoa og petroleumsnæringen vil han få Helgeland Krafts skadetall ned i null.

– Man må ikke bare ha retningen. Alle snakker om nullfilosofi. Men man må være ekstremt utålmodig og tempoet må opp, sa han på Energi Norges HMS-konferanse i Stavanger tirsdag.

–  Bare flaks

Mikalsen mente 80 prosent av utfordringen for å få skadetallene ned, er ledelse. På spørsmål fra salen om de høye skadetallene i kraftbransjen da betyr at sektoren har for dårlige ledere, svarte Mikalsen dette:

– For å lykkes, må vi faktisk begynne å trene med oss selv først. Vi må begynne med toppledergruppen og jobbe videre ned i organisasjonen. Skal vi lykkes må alle programforpliktes til at sikkerhet er nummer 1. Men hadde det vært det, hadde vi ikke sett tallene vi ser her bak oss, sa Mikalsen, og pekte på skadestatistikken.

Den ferske skadestatistikken for kraftbransjen, som ble lagt fram tirsdag, viser at nedgangen vi så i noen år i, fra et svært høyt nivå, har flatet ut til rundt 10 skader med og uten fravær per million arbeidstimer (H2-verdien). Tallene for Helgeland Kraft er omtrent de samme som for bransjen som helhet.

– De siste 7-8 årene har vi ikke blitt noe bedre. Vi lever i et lite minefelt, hvor den store fatale skaden kommer når som helst. Det er bare flaks at vi som selskap ikke hadde en dødsulykke. Jeg er helt tydelig på at vi går for en nullfilosofi, og vi kommer til å gjennomføre den, sa Mikalsen.

Kontinuerlig forbedring

Han viste til at Helgeland Kraft har bygget mange nye selskaper og brukt fire milliarder kroner på ca. åtte år.

– Men hvis prisen er at vi må bære hjem en av våre ansatte eller en kontraktør, så er det ikke verdt det. Så essensen for å drive, er å levere på sikkerhet, sa Mikalsen.

Han har sterk tro på kontinuerlig forbedring, også kalt lean.

– Kontinuerlig forbedring koker ned til at mennesket utgjør forskjellen, og at du setter mennesket i sentrum, sa Mikalsen.

Utvikling av de ansatte, blant annet gjennom medarbeiderundersøkelser, blir da avgjørende for å lykkes. Helgeland Kraft bygger et system som er tuftet på risiko- og barrieretenking.

– Systemet er å bygge prosedyreverk, rutiner, du skal gjøre risikovurderinger, sikker jobbanalyse osv. Vi må begynne med å standardisere våre egne prosesser i selskapet, så lager vi en felles plattform, sa Mikalsen.

Manglet sikkerhets-pris

Han viste til at selskapet har etablert en tverrfaglig forbedringsgruppe som har faste møter som rapporterer om forebyggende aktiviteter. Også på morgenmøter rapporteres det om sikkerhet for å lære av hverandre. 

– Vi har altfor mange skadde. Det som er viktig er å ha en klar retning på organisasjonen, og at alle kjenner den. Når det er på plass, kommer vi til å plukke ned fruktene og vi kommer til å nå målet vårt. Vi kommer til å vise bransjen at vi kommer til å lykkes, sa Mikalsen.

Utdeling av priser kan være ett bidrag til å bedre sikkerheten.

– Vi deler ut priser i bøtter og spann, men i begynnelsen delte vi ikke ut priser på sikkerhet, miljø eller helse. Da sa jeg at vi bommer jo helt. For den dagen vi leverer ut fra sikkerhet, miljø og helse, vet jeg at vi også har prosesskontroll, og da vet jeg at vi er konkurransedyktige. Sikkerhetsmålet er keeperen på laget. Har du rent mål, har du et godt lag foran deg og vinner kampen, sa Mikalsen.