Et batteri skal være med å balansere vindkraften i Finland. Foto: Vestas

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger et batteri på 6 MW i sin vindpark Viinamäki i Finland.

Batteriet blir den største lagringsenheten for strøm i de nordiske landene og batteriet plasseres i vindparkens nabokommune Simo, ifølge en pressemelding fra en av en av TuuliWattis eiere, energiselskapet St1.

Investeringen i batteriet er på 3,5 millioner euro, og både vindparken Viinamäki og batteriet vil stå ferdig høsten 2019.

Vindturbinene kan justeres svært raskt, og sammen med batterilagring vil dette kunne balansere kraftnettet.

– Batteriinvesteringer som dette vil gjøre vindkraften enda mer konkurransedyktig, sier administrerende direktør i TuuliWatti, Henrikki Talvitie.

Batteriet leveres av det franske selskapet SAFT.