Kommunene som eier TrønderEnergi ønsker at vindparken på Frøya skal bygges. Foto: TrønderEnergi

Alle eierkommunene bortsett fra Frøya skal ha signert uttalelse for bygging av vindparken.

Styreleder Per Kristian Skjærvik i TrønderEnergi har vært i kontakt med samtlige ordførere i TrønderEnergis eierkommuner de siste dagene, og alle har ifølge styrelederen gitt sin støtte til innholdet i en uttalelse som støtter byggingen av Frøya vindpark. Men ett viktig unntak er ordføreren på Frøya.

I uttalelsen vises det til at Frøya kommune i perioden mellom 2002 og 2019 har vært en aktiv part for å realisere vindkraft i kommunen, både i årene før og etter at OED ga konsesjon til utbyggingen i 2013.

Uttalelsen peker på at det for aktørene i fornybarnæringen vil være avgjørende at det norske rammeverket for konsesjoner og utbygging er forutsigbart.

«Lovlige og demokratisk fattede vedtak bør gjennomføres som planlagt», heter det i uttalelsen.En rekke organisasjoner, blant dem Norsk Industri, Zero og Energi Norge, kom nylig med en uttalelse som uttrykte det samme.

TrønderEnergi eies av 24 kommuner i Trøndelag (gamle Sør-Trøndelag), KLP (Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap) og Nordmøre Energiverk AS.