Regjeringen vil gjøre det lettere å få ladeplass for elbil i borettslag. Foto: Norsk elbilforening

Regjeringen foreslår å gi andelseiere i borettslag lovbestemt rett til å lade elbilen hjemme, men kun på visse vilkår.

– Vi ønsker å stimulere til at flere kan velge miljøvennlig transport. Ved å lovfeste retten til å lade elbilen hjemme, gjør vi det enklere for beboerne å få en parkeringsplass med mulighet for lading. Seksjonseiere i eierseksjonssameier har hatt en slik rett siden forrige årsskifte, og jeg ser ingen grunn til at beboere i borettslag ikke skal ha den samme muligheten, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

På den måten vil regjeringen sikre at beboere som har eller vurderer å skaffe seg en elbil kan lade selv om det ikke er et flertall for å investere i ladepunkter på generalforsamlingen.

Kostnadstak

Det kan bli nødvendig for flere borettslag å forsterke det eksisterende strømnettet før ladepunkter kan settes opp. Det vil også kunne påløpe kostnader til å få på plass infrastruktur frem til ladepunktet.

– Siden dette er tiltak som kan komme alle beboerne til gode, er det naturlig at oppgraderingen som utgangspunkt bekostes av fellesskapet, sier Mæland.

Kostnadstaket for den enkelte andelseier skal ifølge forslaget ligge på halvparten av folketrygdens grunnbeløp (cirka 48.000 kroner).

– Jeg er opptatt av at saklige innvendinger fra øvrige beboere må ivaretas. Derfor foreslår jeg at den nye bestemmelsen setter et kostnadstak for den enkelte andelseier, sier Mæland.

Departementet mener denne rammen balanserer hensynet til den enkelte beboers økonomi mot hensynet til interessen i å sette opp ladepunkt på en god måte. Taket gjelder for kostnader knyttet til eventuell oppgradering av lokalt strømnett og etablering av ladeinfrastruktur frem til ladepunktet.

Hvis ladepunktet settes opp på et område der alle andelseiere har tilgang, bør ladepunktet betales av fellesskapet. Dersom ladepunktet settes opp på en parkeringsplass som den enkelte har en eksklusiv bruksrett til, bør installasjonen bekostes av den enkelte.

Elbilforeningen fornøyd

Rettigheten tilkommer bare de som har rett til å parkere på borettslagets eiendom. Man kan altså ikke ifølge forslaget som nå sendes på høring kreve å sette opp ladepunkt hvis andelseieren ikke har en rett til å parkere.

Rettigheten gjelder kun på arealer som allerede er avsatt til parkeringsformål. Det innebærer at ingen kan kreve omdisponering av for eksempel grøntareal til parkeringsareal for å sette opp ladepunkt på nytt parkeringsområde. En slik omdisponering av arealer må eventuelt først godkjennes av generalforsamlingen med kvalifisert flertall på vanlig måte. 

– Elbilforeningen er svært glad for politisk gjennomslag i denne saken. Det er viktig å få fart på utbyggingen av ladeinfrastruktur i landets 8 500 borettslag, slik at hele Norge kan bli ladeklart. Skal vi nå målet om kun salg av utslippsfrie biler i 2025 må alle ha tilgang på å lade hjemme, uavhengig av hvor de de bor, sier generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu, på foreningens nettside.