På Frps landsmøte lovet energiminister Kjell-Børge Freiberg å ikke teppebombe Norge med vindmøller. Foto: Frp

Etter en hard debatt mellom by og land ble Oslo Frps forslag om å stoppe bygging av landvindmøller stemt ned med overveldende flertall.

Oslo Frp hadde foreslått å «stanse videre større utbygging av vindkraft til lands».

– Skal vi virkelig rasere norsk kultur og bygge vindmøller med utenlandsk teknologi av firmaer som stort sett er utenlandsk eid for å forsyne EU med strøm?  Det er galskap. Vindkraftlobbyen ønsker å bygge 1500 200 meter høye vindmøller, med motorveier imellom for å få fram møllene. Vi skal ha motorveier nede i dalen, ikke oppe på fjellet, sa Geir Hågen Karlsen i Oslo Frp i sitt innlegg på partiets landsmøte på Gardermoen søndag.

Ingen teppebombiing

Partiets redaksjonskomité hadde anbefalt å stemme mot forslaget, og heller stemme for et forslag om at etablering av vindparker «må bygge på lokal tilslutning fra berørte kommuner». Dette var en utvannet versjon av et opprinnelig forslag fra Frps representanter i Stortingets energi- og miljøkomité om å «ikke si ja til vindparker som ikke har lokal tilslutning i kommunestyrene i samtlige berørte kommuner».

Partiets egen energiminister Kjell-Børge Freiberg advarte mot Oslo Frps forslag.

– Vi skal ikke teppebombe dette landet med vindmøller. 60 prosent av konsesjonssøknadene er avslått. For de 40 prosentene som er godkjent, har det vært lokal tilslutning. Frp er for private investeringer. Vi er for utbygging av fornybar lønnsom kraft og vi er for forutsigbare rammebetingelser for næringslivet. For meg er det derfor ikke god Frp-politikk at et parti som er for sterkt lokaldemokrati skal overstyre dersom det finnes vilje til investeringer lokalt og hos de som eieir sin egen eiendom. Vi er et ja-parti som ikke styrer ovenfra og ned, sa Freiberg.

Thorium og kite

En av talerne nevnte Thorium-kraftverk som et alternativ til landvind og høstet spredt, men desto mer iherdig jubel fra noen få av deltakerne i salen. Et helt nytt forslag til alternativ til vindmøllene ble også luftet.

– Det finnes teknologi som er under utvikling, på Voss, hvor man sender opp en kite for å fange ned strømmen, altså alternative former for vindkraft som kan ha minimale innvirkninger på naturen, sa Torbjørn Titlestad.

Tidligere energiminister Terje Søviknes tok debatten ned på jorden igjen ved å vise til at vi har et godt konsesjonssystem i Norge som legger vesentlig vekt på lokale vedtak.

– Vi er en nasjon bygget på naturressurser, og vi er et parti som heier fram at vi skal utnytte naturressursene på en fornuftig måte, sa han.

Kan gi eiendomsskatt

Trond Røed fra Buskerud la imidlertid vekt på at det ikke kun er de lokale som blir berørt av vindmøllene, men at alle nordmenn blir berørt når det settes opp vindmøller i landet deres.

– Derfor må dette være en nasjonal politikk, sa Røed.

Han påpekte også at kommuner styrt av Arbeiderpartiet og Senterpartiet innfører eiendomsskatt når vindparkene bygges ut, noe som er negativt for annen næringsvirksomhet i kommunene.

– Hvis Tyskland trenger mer kraft, kan vindmøllene heller settes opp i Tyskland, og så kan norske investorer dra dit ned, for det skaper likevel ikke vesentlig med arbeidsplasser i Norge, sa Røed.

By mot land

Debatten ble hard, og det var tendenser til en kamp mellom by og land, noe Frank Willy Djuvik fra Sogn og Fjordane bidro til.

– Norge er et fantastisk land, med urørt natur, ville landskap med fjell og fjorder, dit turister fra hele verden valfarter. Det er helt sikkert kjekt for folk fra Oslo og Bergen å kunne reise på fjellet i påsken og på fisketur i Lofoten og sende postkort til venner med nasjonalromantiske bilder av urørt natur.

Men hvis vi ser litt nøyere etter, innimellom fjellene og innimellom fjordene vil en finne kraftstasjoner, skipsverft, oppdrettsanlegg, møbelfabrikker, oljeinstallasjoner, kaier og landanlegg. Der ute har verdien og velstanden til Norge blitt bygget ved bruk av naturen i generasjoner. De som kan dette best, er ikke byråkrater og naturvernere fra Oslo, men lokalbefolkningen, sa Djuvik.

Et par representanter hevdet også at klimaendringene ikke var menneskeskapte og at vindmøller av den grunn ikke trengte bygges.

– Klimahysteriet og klimasvindelen har trigget dette. Vi skal nå ødelegge vårt arvesølv for å tilfredsstille denne svindelen med usikker økonomisk uttelling og vanvittig naturødeleggelse. Det kommer aldri til å bli tilgitt. Jeg vil gjerne stoppe alle, også gitte konsesjoner, Geir Ugland Jacobsen fra Oslo Frp.

Sinsenkryss og «hytten»

Tidligere samferdselsminister og tidligere klimapolitisk talsmann i partiet, Ketil Solvik-Olsen, understreket i sitt innlegg at lokalpolitikerne burde få siste ordet.

– Jeg liker ikke vindmøller, jeg vil ikke ha vindmøller, men jeg vil ikke nekte folk i Sogn og Fjordane å bygge hvis de synes det er greit der de bor, sa han.

Like etter skjedde det uunngåelige, og Sinsenkrysset ble dratt inn i debatten av en trønder som mente at Oslofolkene burde bevege seg nord for dette stedet. Trønderen kom imidlertid med et langt bedre retorisk poeng da han påpekte at det i denne debatten ikke lenger er snakk om «not in my back yard», men at dette nå er dratt videre til å nekte andre å bygge i sin bakhage.

Det påfølgende innlegget hadde brodd mot folk som bruker «e»-endelse i hunkjønnsord, et språklig fenomen som er typisk for Vest-Oslo og Bergen.

– Våre folk lokalt ønsker vindmølleparker. La nå kommunene få lov å bestemme dette selv. Støtt lokal industri og verdiskaping i distriktene. Det vil være synd om dette landsmøtet skulle lytte mer til de som helt ærlig kun er mest bekymret for utsikten fra «hytten» sin, sa Åshild Bruun-Gundersen fra Aust-Agder.

I avstemningen rett etterpå falt Oslo Frps forslag med overveldende flertall, mens redaksjonskomiteens forslag ble vedtatt med overveldende flertall.