IEA etterlyser regulering som tar høyde for at kjernekraft er nødvendig i overgangen til lavutslippssamfunnet. Foto: iStockPhoto/therry

Den kraftige nedgangen i kjernekraftkapasiteten truer energisikkerheten og klimamålene, ifølge rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA).

Kjernekraften står foran en usikker framtid i mange land, og verden risikerer en kraftig nedgang i kjernekraftproduksjonen som kan resultere i milliarder av ekstra tonn CO2-utslipp, ifølge rapporten.

Kjernekraft er det nest største kraftkilden med lave CO2-utslipp i verden. Den står for 10 prosent av verdens kraftproduksjon, kun overgått av vannkraft med 16 prosent.

Kan miste 25 prosent

I utviklede økonomier som USA, Canada, EU og Japan har kjernekraft vært den viktigste kraftkilden med lave CO2-utslipp i over 30 år.

Men kjernekraftens fremtid er usikker siden gamle kraftverk begynner å stenge, delvis på grunn av politiske beslutninger om å fase ut kjernekraft, men også på grunn av økonomiske og regulatoriske årsaker.

Uten endringer i politikken kan avanserte økonomier miste 25 prosent av sin kjernekraftkapasitet innen 2025, og hele to tredeler innen 2040, ifølge IEAs rapport.

Manglende utvidelse av levetiden på eksisterende kjernekraftverk og nye prosjekter kan resultere i 4 milliarder tonn økte CO2-utslipp, ifølge rapporten.

– Uten det viktige bidraget fra kjernekraft, vil den globale energiomleggingen bli mye vanskeligere, sier IEA-sjef Faith Birol i en pressemelding.

Det kreves store investeringer for å forlenge levetiden på de eksisterende kjernekraftverkene. Men ifølge rapporten er dette konkurransedyktig med andre teknologier, inkludert sol- og vindkraft, og det kan ifølge byrået gi en sikrer endring i energisystemet.

Etterlyser god regulering

Lave kraftpriser har imidlertid fjernet overskuddene kjernekraftproduksjonen slik at de risikerer å bli ulønnsomme og stenge ned av den grunn.

I USA har for eksempel 90 reaktorer 60 år lange konsesjoner, men flere har stengt tidligere. Den samme tendensen ser IEA i Europa og Japan.

Ifølge IEA blir det vanskelig å la ny fornybar kraft dekke det økende kraftbehovet.

De siste 20 årene har vindkraft og solkraft økt med om lag 580 gigawatt i avanserte økonomier. Men i løpet av de neste 20 årene vil fem ganger så mye måtte komme, ifølge IEA.

«En så drastisk økning i fornybar kraftproduksjon ville skape alvorlige utfordringer i integrasjonen av nye kraftkilder i energisystemet», skriver IEA.

– Kraftmarkedsdesignen må verdsette de miljømessige og forsyningssikkerhetsmessige sidene ved kjernekraft og andre rene energikilder. Landenes bør anerkjenne konkurransedyktigheten ved å utvide eksisterende kjernekraftverks levetid på en sikker måte, sier Birol.