TrønderEnergi-sjef Ståle Gjersvold debatterte vindkraft med Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg i Trondheim torsdag. Foto: Mona Sprenger

– Vindkraftdebatten har satt klimadebatten ti år tilbake, ifølge konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi, som frykter konsekvensene for teknologiutviklingen.

Av Mona Sprenger

TrønderEnergi-sjefen deltok torsdag på et frokostmøte om vindkraft i regi av Norsk Klimastiftelse, hvor han uttrykte stor frustrasjon over vindkraftdebatten.

– Vi i norsk kraftsektor har fram til nå trodd at vi har vært en del av løsningen. Nå har vi blitt en del av problemet. Dette startet med Acer-debatten, som ble et angrep på troverdigheten til norske samfunnsinstitusjoner. Det tror jeg er en del av en større strategi. Det er en del som ikke ønsker klimaløsninger. Dette er en katastrofe for klimadebatten, sa Gjersvold i sitt innlegg.

– Unyansert debatt

Han frykter for den framtidige teknologiutviklingen.

– Det vil være umulig å få havvind lønnsomt om ti år hvis vi ikke bygger ut på land.

Gjersvold mener at det ikke er vindkraften isolert sett som truer norsk natur.

– Det er den totale nedbyggingen av norsk natur. Vi bygger 4000 hytter årlig. Bruken av urørt natur er den store utfordringen. Vindkraft er en liten del av dette, men debatten går på at de er store og stygge, sa konsernsjefen.

– Naturen vedsettes til null

Leder av Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg, hadde et annet syn på saken. Hun mener det er fullt mulig å jobbe for gode klimaløsninger og samtidig være imot vindkraft.

– Vi får for tiden mange nye medlemmer på grunn av arbeidet vi gjør for klima og for arbeidet vi gjør mot vindkraftutbyggingen, sa Lundberg, og viste til den siste rapporten fra FNs Naturpanel.

– Hvis naturen ryker, så ryker også FNs bærekraftsmål. All energiproduksjon har konsekvenser. Den mest miljøvennlige energien er den som ikke blir brukt og der har Norge et kjempepotensial. I stedet fokuserer vi bare på å bygge nytt, for å ha samme forbruket som i dag. Det kan vi ikke ha. FN er klar på at vi er nødt til å redusere forbruket vårt fordi det er ikke bærekraftig, uttalte Lundberg.

Samtidig understreket hun at Naturvernforbundet ikke er imot vindkraft.

– Problemet er at det i dag er basert på at det skal være samfunnsøkonomisk lønnsomt og at naturen er verdsatt til null. Det koster ikke noe å ødelegge norsk natur. Vi mener at hvis man skal vurdere vindkraftanlegg på land, bør man vurdere mindre anlegg som er tilknyttet områder som allerede er forringet og industrialert. Men det norske svaret har vært å bygge stort i verdifulle naturområder. Det er vi imot.

– Vanvittig mangel på miljøkunnskap

Lundberg kom med kraftig kritikk av kraftbransjens miljøkunnskap.

– Der må energiselskapene, konsulentene og NVE skjerpe seg. Den er helt vanvittig. En etter- kartlegging på småkraftprosjekter viste en alvorlig underrapportering av biologiske verdier i noe sånt som 16 av 20 prosjekter. Vi mener vi må ha samme type kartlegging på vind, for vi tror at vi har samme problemet her, sa naturverneren.

Ståle Gjersvold vil ikke avvise at miljøarbeidet kan bli bedre.

– Hvis det oppleves sånn for de som ser vårt arbeid at vi ikke gjør godt nok arbeid, så må vi ta det på alvor. Vi opplever at vi gjør grundig arbeid og jeg synes det er viktig at vi gjør den jobben ordentlig, så det blir absolutt helt feil å avvise det. Da må vi gå tilbake og forbedre oss, sa TrønderEnergi-sjefen.