Etter en testperiode har Ørsted funnet ut at de kan fyre med både halm og trepellets samtidig på Studstrupværket ved Århus.

Studstrupværket er et kraftvarmeverk som tidligere fyrt med halm, men da sammen med kull, som fram til 2016 var det primære brenselet ved verket.  

Siden 2016, da verket helt droppet kull, har det ikke fyrt med halm. Det skyldes blant annet at halm har et høyt askeinnhold som man trodde ville ødelegge kjelene hvis det ikke blir fyrt sammen med kull. Men nå har det etter en testperiode altså likevel vist seg å være mulig.

– Vi har testet mulighetene over en periode hvor vi gradvis har økt mengden halm. Vi kan konstatere at vi er i stand til å erstatte omkring åtte til ti prosent av trepelletsen med halm uten å ødelegge kjelene, sier Thomas Lyse, som er ansvarlig for innkjøp av brensel til Ørsteds verk, i en pressemelding.

Verket forventes i den kommende varmesesongen å bruke 40.000 til 45.000 tonn halm.

– Det er veldig positivt at vi nå får mulighet til å supplere vår trepellets ved Studstrupværket med halm fra de danske markene. Med flere forskjellige brenselstyper får vi en bedre forsyningssikkerhet og det er selvfølgelig lurt å bruke restprodukter fra vår bakhage, sier Lyse.

Ørsted har også en halmfyrt kjel på Avedøreverket som årlig bruker 130.000 tonn halm til fjernvarmeproduksjon.