Levetiden på vindkraftturbiner har økt de siste årene. Illustrasjonsfoto: Øyvind Lie

TrønderEnergis anleggskonsesjon for Stokkfjellet vindkraftverk er forlenget i seks år, på grunn av økt levetid på turbinene.

Opprinnelig hadde vindkraftverket, som ligger i Selbu og Tydal og Trøndelag, konsesjon i 25 år fra anlegget skulle settes i drift, men ikke lenger enn utgangen av 2045. Dette ville gitt en konsesjonsperiode på 24 år.

Trønderenergi søkte imidlertid om å få forlenget konsesjonen. Begunnelsen var at vindturbiner i dag har en teknisk levetid på 30 år, noe selskapet ønsket å benytte seg av.

Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv ville det være uheldig å demontere turbiner som fremdeles har levetid igjen, argumenterte TrønderEnergi.

NVE har nå godkjent søknaden, og bekrefter at den teknisk-økonomiske levetiden på turbiner i dag er minst 30. Vingene på turbinene skiftes og utbedres derimot i driftsperioden.

«Med dagens turbinteknologi mener NVE at det er rasjonelt å meddele anleggskonsesjoner for vindkraft med 30 års varighet. Konsesjonenes varighet utvides på dette grunnlag som omsøkt til 31.12.2051», skriver NVE i sitt vedtak, som Energiteknikk har sett.

Forlengelsen gjelder også anleggets nettilknytning, en 132 kV-ledning fra vindkraftverket til Nea transformatorstasjon.

Byggingen av vindkraftverket skal starte i sommer.