Det bygges mye vindkraft i Trøndelag. Bildet er fra Roan vindpark. Foto: Ole Martin Wold/Fosen Vind

Det bygges så mye vindkraft på Fosen og i Snillfjord-området at det nærmer seg et nivå hvor 420 kV-kabelen over Trondheimsfjorden kan bygges, ifølge Statnett.

Det går fram i et høringssvar fra Statnett til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om byggingen av vindkraftverket Svarthammaren i Snillfjord kommune i Trøndelag.

Statnett skulle i første omgang bygge forbindelsene fra Namsos til Åfjord (Storheia) nord for Trondheimsfjorden, og fra Snilldal til Surna sør for fjorden. Strekket over fjorden, fra Åfjord til Snilldal, skal ifølge OEDs konsesjonsvedtak være på plass innen 2028.

Nærmer seg

Ut fra Statnetts brev ser det ikke ut til å være noen grunn til å frykte at ledningen ikke kommer på plass.

«Omfanget av vindkraftplaner på Fosen og i Snillfjord-området nærmer seg et nivå hvor det kan bli aktuelt å videreføre arbeidet med den konsesjonsgitte forbindelsen over Trondheimsfjorden. Dette vil vi se nærmere på. Vi vil også vurdere om det kan bli nødvendig med ytterligere tiltak utover det som vi har konsesjon på», skriver Statnett i sitt svar til NVE, som Energiteknikk har sett.

Kommunikasjonssjef Martha Hagerup Nilson i Statnett utdyper:

– Vi forholder oss til konsesjonsvedtaket fra OED som sier at den siste delen mellom Åfjord og Snilldal skal være på plass innen 2028. Samtidig ser vi at omfanget av vindkraftplaner nærmer seg et nivå hvor det kan bli aktuelt å videreføre arbeidet med forbindelsen over Trondheimsfjorden. Vi har nå en nettutviklingsprosess hvor det er naturlig å se nærmere på akkurat det prosjektet, sier Nilson til Energiteknikk.

Skal utredes

– Men ligger det an til at dette kommer i drift før det som var planen, altså før 2028?

– Det må utredningene som vi skal gjennomføre, gi svar på. Dette innebærer ikke bare utbygging mellom Åfjord og Snilldal. Det omfatter også et oppgraderingsprosjekt fra 300 kV til 420 kV mellom Trollheim (Surna) og Sunndalsøra, som vi har omsøkt, som må være på plass før vi kan sette forbindelsen mellom Åfjord og Snilldal i drift, sier Nilson.

Det var mye bråk om forbindelsen over Fosen og Snillfjord da den ble bygget. Naturvernforbundet klaget saken inn for Eftas overvåkingsorgan Esa med påstand om ulovlig statsstøtte til vindkraftutbyggerne, siden Statnett og OED definerte linjen som sentralnett til tross for at den ble bygget som to radialer som vindkraftutbyggerne i første omgang ville få mer nytte av enn sentralnettkundene.

Det ble i debatten reist tvil om det i det hele tatt ville komme nok vindkraft til at linjen over fjorden kunne bygges ut.

Esa undersøkte saken, men påviste ingen ulovlig støtte.

Hard konkurranse

Når det gjelder Svarthammaren vindkraftverk, er det tre konkurrerende aktører, Njordr, TrønderEnergi og Norsk Vind Energi som konkurrerer om å bygge ut parken. SAE Vind hadde konsesjon til å bygge, men avsluttet sine planer.

De tre selskapenes planer er ulike. Njordr vil bygge inntil 300 MW og sette kraftverket i drift i siste kvartal 2022. TrønderEnergi vil bygge inntil 151,2 MW, og ha turbinene i drift i 2024. Norsk Vind Energi vil bygge inntil 200 MW, og sette dette i drift i 2023.

Alle planene vil ifølge Statnett føre til at det blir behov for en transformator nummer 2 i Snilldal stasjon som nå er under bygging, noe også aktørene selv har påpekt i sine konsesjonssøknader. Statnett har allerede konsesjon på denne transformatoren, og Snilldal stasjon er allerede tilrettelagt for dette ved at det er bygget en ekstra transformatorsjakt.

Statnett antar at det vil ta vel to år fra det er inngått forpliktende avtaler med utbygger av vindkraftverket om koordinert prosjektutvikling og dekning av utredningskostnader, til transformatoren kan settes på drift. Leveringstid på transformator er ifølge Statnett avgjørende for fremdriften.

Hvis Svarthammaren blir bygd ut med 300 MW og Remmafjellet (130 MW) i tillegg blir bygget, kan det bli behov for en transformator nummer 3, skriver Statnett.