linje sverige
Over halvparten av strømmen vi importerte i rekordtimen mandag, kom fra Sverige.

Veikartet for nordisk balansehåndtering ble onsdag sendt ut på høring.

Det er store og komplekse endringer Statnett, Svenska kraftnät, Fingrid og Energinet nå skal utvikle gjennom prosjektet Nordisk balanseringsmodell.

– Dette er den største omstillingen av vår operative drift siden dereguleringen av kraftmarkedet, sier direktør for system og markedsutvikling i Statnett, Kristin Munthe, i en pressemelding.

Større datamengde

Det å gå over fra bud og avregninger hver time til hvert kvarter, innebærer i seg selv fire ganger så mange beslutninger hvert døgn.

– Samtidig ser vi for eksempel for oss lavere terskler for bud, slik at vi kan få 10 mindre bud der vi nå har ett stort. For våre operatører blir dette en svært mye større datamengde å håndtere, og vi må ha systemer klare for at dette kan skje samtidig som vi øker effektivitet og ivaretar sikker drift av kraftsystemet, sier Munthe.

Veikartet som nå legges frem, tar sikte på at alle de planlagte endringene innenfor den nordiske balanseringsmodellen skal være tatt i bruk innen 2023.
Viktige byggeklosser og milepæler på veien er:

  • Nordisk kapasitetsmarked for automatiske raske reserver (aFRR)
  • Nordisk kapasitetsmarked for manuelle raske reserver (mFRR)
  • Felles nordisk balanseringsmodell
  • 15-minutters avregning
  • Data og transparens

Nytt veikart til høsten

Det understrekes at uforutsette hendelser kan dukke opp, og at veikartet derfor ikke nødvendigvis er noen fasit, men en plan ut fra kunnskapen man har i dag.

Høringsfristen er satt til 16. august. På bakgrunn av høringsuttalelsene vi de nordiske systemansvarlige nettselskapene så legge frem veikartet på nytt i løpet av høsten.