Kjetil Lund oppfordrer kraftselskapene til å holde seg med gode IT-folk. Foto: Øyvind Lie

NVE-sjefen ber kraftselskapene planlegge for dårligere vær i årene som kommer og skaffe seg gode IT-folk.

– Uvanlig vær blir mer og mer vanlig, sa vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund på NVEs energiberedskapskonferanse i Drammen onsdag.

Det må kraftbransjen forberede seg på.

– Hvis jeg skal komme med en oppfordring, er det at når dere planlegger framover for lange beslutninger, ta med dere vær inn i planleggingen. Det kan for eksempel bety å vurdere kabler i bakken istedenfor luftspente ledninger, skogrydding for å hindre at trær faller og slår ut ledninger, og ta høyde for mer nedbør i form av tung, våt snø, is på kraftlinjer og mer vind, sa Lund.

Attraktive mål

Han mener utgangspunktet er bra, og at vi i det store og hele har en veldig sikker og stabil kraftforsyning i Norge. Men sikkerhetspolitiske endringer har også innvirkning på energiberedskapen.

– Den gamle verdensorden er i endring, og da vet vi at energisystemene er et stadig mer attraktivt mål i alle typer konflikter, alt fra de varme til de ikke fullt så varme. Det kan man godt forstå, fordi et samfunn som er mer avhengig av elektrisk kraft, rammes hardere, sa han.

Fram til nå har avbruddene vært knyttet til ytre omgivelser, som storm, snø og flom, i tillegg til brann i transformatorer.

– Vi har til dags dato ikke hatt noen alvorlig IT-angrep på kraftforsyningssystemet i Norge. Men vi vet at det er et attraktivt mål. Vi i NVE er veldig opptatt av dette. Derfor har vi skjerpet kravene til IT-sikkerhet i den nye kraftberedskapsforskriften som trådte i kraft 1. januar i år, sa NVE-sjefen.

Ingen hvilepute

Han oppfordret videre kraftselskapene til å holde seg med gode IT-folk, og ikke la Kraftcert bli en hvilepute.

Kraftcert ble stiftet i 2014 av Statnett, Statkraft og Hafslund etter initiativ fra Norcert og NVE for å være en støtte for kraftbransjen i forebyggende arbeid og håndtering av hendelser.

Gruppen er spesialisert på overvåking, rådgivning og hendelseshåndtering, og har spesialisert kunnskap om digitale hendelser i bransjen.