Stiaaukø Skarstad fra Namsos Rødt var hard i sin vindkraftkritikk på partiets landsmøte i helgen. Foto: Rødt

Rødt vil stanse all bygging av vindparker på land med mer enn to vindmøller.

Det vedtok partiet en resolusjoon på sitt landsmøte i Oslo søndag, skriver NTB. 

I stedet for å bygge flere vindmøller, må eksisterende vannkraftverk oppgraderes, potensialet for solenergi utnyttes bedre og det må satses på flytende havvind, ifølge resolusjonen.

Den slår også fast vindkraft basert på norske ressurser bør eies av det offentlige.

Hard debatt

Under en hard debatt om temaet lørdag tok flere av delegatene på landsmøtet til orde for å bygge vindmøller på land i Norge for å få ned klimagassutslippene. Disse vant altså ikke gjennom med sitt syn.

Stian Haukø Skarstad fra Namsos Rødt var blant de som var hardest i sin kritikk av vindkraftbransjen.

– Selvfølgelig er det viktig å delta i utviklingen mot nullutslippssamfunnet. Men den utviklingen kan ikke skje ved at vi bygger ut urørt natur og raserer uerstattelige habitater og naturmangfold. Når storkapitalen har kastet seg på muligheten for utbygging av «grønn» vindkraft, handler det utelukkende om å tilfredsstille ett begjær. Det bygges milevis med motorveier i urørt natur for å bygge enorme vindturbiner, sa Skarstad i sitt innlegg.

Han kalte landbasert vindindustri for et «bedrag».

– Natur er bare urørt til den ikke er det lenger. Inngrep som blir gjort, har for alltid redusert naturen til en død byggetomt. Naturen har tapt, vi har tapt, hubroen har tapt, hønsehauken har tapt, alle fremtidige generasjoner har tapt, sa Skarstad.

Sveitsiske fond

Rødt-medlemmet Boye Ullmann var i sitt innlegg lørdag like kritisk til vindkraften.

– Kablene som går til Europa har som mål å heve prisen så kraftselskapene kan tjene mer penger. Oppi dette dukker vindkraften opp. Det er sveitsiske og tyske fond som driver dette. Det har ingenting med å løse klimaproblemene å gjøre. Hvis vi skal løse klimaproblemene, er det med vindkraft til havs. Der har vi kunnskap og muligheter. Ta vindkraft direkte til olje- og gassinstallasjonene. Dette er meningsløst, det har ingenting med klimapolitikk og det grønne skiftet å gjøre, sa han.

Også på Frps landsmøte forrige helg var debatten om vindkraft hard. Der ville deler av partiet ha totalforbud, men partiet endte med å vedta at bygging av vindkraftverk må bygge på lokal tilslutning fra berørte kommuner.