arnt winther
Lofotkrafts administrerende direktør Arnt M. Winther. Foto: Tore Berntsen/Visualdays.no

Fire nettselskaper i Nord-Norge går sammen om å etablere felles driftssentral, som skal gi besparelser på minst 3,5 millioner kroner.

De fire selskapene det er snakk om er Lofotkraft, Andøy Energi, Vesterålskraft Nett og Trollfjord Nett, som til sammen har i overkant av 30 000 nettkunder.

Love Driftssentral, som er navnet på den nye fellessatsingen, skal i utgangspunktet ikke gi noen betydelige investeringer. Den baserer seg på sammenkobling av de fire selskapenes eksisterende driftssentraler til én i Svolvær. Etter hvert som komponentene i systemet over tid når sin levealder, vil de bli erstattet med tidstilpassede teknologiske løsninger.

Ingen ansatte

Når alt er på plass, vil det bare være operativ drift i fellesskapets driftssentral i Svolvær. Sentralen har i utgangspunktet ingen ansatte. Bemanningen leies inn fra de fire samarbeidende selskapene. Lokalt opprettholder selskapene sine vakt- og beredskapsordninger. Driftssentralen er ikke døgnbemannet, og mobilisering av mannskaper når noe skjer, varsles med alarmer.

– Denne måten å drifte nettet på vil gi oss mange verdifulle erfaringer å spinne videre på. Ved å koordinere virksomheten, får vi innsikt i samarbeidspartneres tekniske løsninger, hva som fungerer godt og hva som ikke gjør det. Det gir grunnlagt for å implementere optimaliserte løsninger når tiden er inne for det. I utgangspunktet er effektiviseringspotensialet på ca. 3,5 millioner kroner, men det vil være vesentlig større gevinster å hente når det tas i bruk flere felles systemer og løsninger, sier administrerende direktør Arnt M. Winther i Lofotkraft til Energiteknikk.

Desentral struktur

Driftssentralen skal være operativ i Svolvær fra 1. september i år, og partnernes oppkobling til sentralen vil foregå fram til kommende årsskifte.

– Dette er et kollektivt strukturgrep for å utløse effektiviseringsgevinster for fellesskapet og det enkelte selskap. Andre steder i landet gjennomfører nettselskaper fusjoner for å utvikle konkurransekraft og drifte mer kostnadseffektivt. Fordi våre eiere velger å opprettholde en desentral struktur, må vi finne andre måter å få til det samme på, sier Winther.