Da fristen for installasjon av nye smarte strømmålere (AMS) gikk ut 1. januar 2019 hadde om lag 2,9 millioner målepunkt i strømnettet fått installert ny måler.

Dette innebærer at 97 prosent av målerparken nå har målere som automatisk sender data om kunden sitt forbruk til nettselskap og kraftleverandør som grunnlag for faktureringa.

– Det all grunn til å være fornøyd med en gjennomføringsgrad på 97 prosent. Grunnet innvilgede dispensasjoner og fritak var det ikke ventet at absolutt alle målepunkt ville få ny måler innen fristen, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund I i en pressemelding.

Hovedårsaken til manglende installasjon skyldes innvilgede utsettelser og forsinkelser i nettselskaper. Samlet utgjør dette 2 prosent. Videre har 0,2 prosent fått fritak med legeattest, mens 0,8 prosent skyldes kunder som har motsatt seg å skifte måler uten gyldig grunn.

For at nettselskapene skal få rimelig god tid, vil NVE gi nettselskapene frist til 1. januar 2021 for installasjon av smarte målere i de resterende målepunktene. Dette er same fristen som ble gitet til nettselskap som hadde installert nye målere med tovegs kommunikasjon før forskriftsvedtaket i 2011. NVE vil i tiden framover følge opp at nettselskapene fortsetter å skifte ut gamle målere.

De siste oppgitte tallene viser at totalkostnaden for AMS-installasjonen vil være i størrelsesorden 9 milliarder kroner. Dette er om lag 10 %, eller 1 milliard kroner, lavere enn nettselskapene regnet med i startfasen av installasjonen i 2016.