Energi Norges Kristin H. Lind (t.v.) snakker med Martine Berger Sjøvold fra Statkraft på HMS-konferansen i Stavanger. Foto: Øyvind Lie

Har et selskap mange småskader, får det ikke nødvendigvis mange store hendelser og nestenulykker, ifølge Statkraft.

Selskapet vil derfor legge mindre vekt på småskadetallene og mer på å måle engasjementet for sikkerhet, fortalte HMS-rådgiver Martine Berger Sjøvold i Statkraft på Energi Norges HMS-konferanse i Stavanger onsdag.

Et tall som det refereres mye til i HMS-sammenheng, er H2-verdien, altså antall skader med og uten fravær per million arbeidstimer.

Liten sammenheng

Sjøvold påpekte at H2-tallene preges av veldig mye småhendelser.

Likevel er det ifølge Sjøvold vanlig å vise en hendelsespyramide som skal vise sammenhengen mellom småskader og storulykker, der småskader er nederst og de langt færre alvorlige ulykkene kommer øverst. Dette stiller Sjøvold spørsmål ved.

– Jeg så at det ikke hadde så veldig stor sammenheng. H2-skadene og førstehjelpsskadene hadde ikke så veldig mye med de store seriøse hendelsene eller nestenulykkene. Så jeg har valgt å gå litt bort fra den teorien om at måler du mange H2-hendelser så får du til slutt en alvorlig skade, sa hun hun.

Ved alvorlige skader er det ofte stor energi inne i bildet, mens ved de fleste H2-skadene er det ifølge Sjøvold mye snubling, skliing og små kutt.

– Så jeg mener kanskje at jaget etter en lavere H2-verdi ikke er rett måte å få en god sikkerhetskultur, og at vi kanskje må snu oss litt fra å rapportere enkelthendelser og se litt mer på trender og aktiviteter, sa hun.

Kraftbransjen jobber for å få ned skadetallene, men den gode utviklingen vi så i noen år har imidlertid flatet ut, og Energi Norge-leder kom tirdag med et varsko.

Vil se framover

Sjøvold sier Statkraft ønsker å bevege seg fra å rapportere kun avvik til å rapportere mer engasjement og være mer proaktive.

– Vi har lyst til å bevege oss fra å være reaktive og gjøre noe hver gang det skjer noe, til å være litt skrudd på hele tiden, sa hun.

Da må man finne nye indikatorer (KPI) å måle på.

– Det handler egentlig om å se litt fremover, å ikke kun måle på ting som har skjedd. En trenger ikke alltid se i bakspeilet, sa hun.

Skaper konkurranse

Indikatorene skal gjenspeile hvilken adferd selskapet ønsker mer av, og ikke kun adferden man ikke vil ha. Hvis noen lurer på hvordan noe skal gjøres, er det langt mer effektivt å forklare nettopp det enn å komme med en lang liste med eksempler på hvordan tingen ikke bør gjøres, påpekte Sjøvold.

Samtaler om sikkerhet, deltakelse på arrangementer om sikkerhet og fremleggelse av presentasjoner om sikkerhet er eksempler på hva som kan måles. Positive HMS-observasjoner er et annet.

Statkraft setter mål for hver divisjon og hvert område for å skape konkurranse.

– Dette synes jeg er mye morsommere å rapportere til ledelsen enn H2-tall. Dette viser mer om kulturen i selskapet enn at H2-verdien går litt opp eller litt ned. Vi trenger selvfølgelig begge deler, men jeg tror at KPI-er som viser litt mer om HMS-tilstanden vil være mer gjeldende fremover, sa Sjøvold.