Vindkraftutbygging gir fremdeles investeringsvekst i kraftforsyning i 2019, men SSB venter nedgang i investeringene i 2020.

De nye investeringsanslagene for 2019 indikerer at samlede investering i kraftforsyning vil beløpe seg til om lag 41,7 milliarder kroner i år, målt i løpende verdi, skriver SSB på sin nettside

Dette anslaget er 4,1 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2018. Økte investeringer i produksjonsleddet er hovedårsak til oppgangen, der det ligger an til en vekst på 14 prosent. Dette skyldes blant annet utbygging av flere nye vindparker.

Lavere investeringer innenfor distribusjonsleddet bidrar til å dempe oppgangen. Denne nedgangen kan delvis knyttes til at installering av nye smarte strømmålere (AMS) ble ferdigstilt i 2018.

2020-anslaget for kraftforsyningsinvesteringene er 2,9 prosent lavere enn 2019-anslaget gitt i mai i fjor.

Det er særlig distribusjonsleddet som bidrar til denne nedgangen, men også produksjonsleddet viser en liten nedgang.

Nedgangen i produksjonsleddet har sammenheng med at flere vindparker ferdigstilles i år. Dette bildet kan imidlertid endres om det fattes beslutning om å sette i gang nye store vindparkprosjekter, skriver SSB.