Statkraft eier to vannkraftverk i Tyrkia, blant annet dette ved byen Kargi. Nå har selskapet budt på enda ett kraftverk. Foto: Statkraft

Statkraft satser videre i Tyrkia og har budt på et vannkraftverk i hundremegawatt-klassen.

Det forteller direktør for Statkraft internasjonale vannkraft-satsing, Tron Engebrethsen, til Energiteknikk.

Han vil ikke si hvilket kraftverk det er snakk om, hvor stort det er eller hvor mye penger Statkraft har budt.

Han kan imidlertid si at det er snakk om et kraftverk som allerede er bygget.

Stort kraftverk

– Det er vel ikke snakk om et kraftverk på 10 MW?

– Nei, vi snakker heller om hundre.

– Flere hundre?

– Hvis vi skal gjøre noe slik, kan vi ikke kjøpe veldig små kraftverk. Det er ikke lønnsomt. For de veldig store, blir imidlertid risikoen for stor. Så det må ligge i hundremegawattklassen, omtrent det.

– Er det elvekraftverk eller magasinverk?

– Vi søker etter kraftverk som har en lagringsmulighet så vi har noen timers peaking-mulighet, sier Engebrethsen.

– Hva er vitsen med å by på et ferdig bygget kraftverk?

– Du må opp i en viss størrelse i et land for å forsvare inngangsinvesteringen. Den størrelsen har vi ikke i Tyrkia i dag. Innen noen år må vi vokse en del. Den enkleste måten å vokse på, er å kjøpe, hvis vi får det til rett pris.

Trenger 2,5 TWh

– Når blir dette avgjort?

– Det tør jeg ikke gjette, sier Engebrethsen.

Statkraft har i dag to vannkraftverk i Tyrkia i drift, ett på 20 MW og ett på 102 MW, med en samlet produksjon på cirka 550 GWh per år.

– Hvor mange kraftverk trenger dere?

– Det er ulike meninger om det. Mitt eget tall er 2,5 TWh i årsproduksjon, det er et fornuftig nivå.

Engebrethsen forteller at den tyrkiske liren har falt veldig, og at mange som har bygget kraftverk har lån i dollar.

– De er rett og slett i finansielt ulage. Hvis man har tro på Tyrkia, er det nå muligheter for å kjøpe noe til redusert pris.

Gikk på smell

Selskapet forsøkte seg for noen år siden på å bygge kraftverket Cetin i Øst-Tyrkia, på 517 MW og med en årlig produksjon på 1,4 TWh.

På grunn av sikkerhetssituasjonen i området stanset imidlertid Statkraft arbeidet, og gikk på et milliard-tap.

Det var likevel ikke nok til å skremme Statkraft fra videre satsing i landet. Selskapet ønsker nemlig å være til stede i land med økonomisk vekst, der de forventer at kraftforbruket går opp slik at det skapes nye muligheter.

– Det vi vurderer, er den politiske risikoen i Tyrkia. Vil den økonomiske depresjonen snu, slik vi tror og slik det vanligvis går, eller ikke. Det er ikke den tekniske delen vi er redd for. Utfordringene med Cetin gjør ikke at vi ikke tør prøve igjen, men store greenfield-prosjekter er ikke aktuelle i Tyrkia fremover, sier Engebrethsen.

Et greenfield-prosjekt innebærer å bygge opp et kraftverk fra bunnen av selv.

Sitter og venter

Ifølge Statkraft-direktøren tar det fem til ti år fra man begynner å vurdere et land til man er tilstrekkelig kjent med lovverket, skjønner hvordan ting fungerer og får tilstrekkelig lokale ansatte.

– Da har du en veldig stor grunninvestering. Da må du ha tålmodighet til å sitte og vente og se på mulighetene som kommer. Vi tror forholdene ligger til rette for at det kan bli vekst i Tyrkia igjen, sier Engebrethsen.

Han mener Statkraft er godt rustet for satsing i landet.

– Vi kan bygge, vi kan ta et anlegg som er ødelagt og ordne det, vi kan ta et anlegg som er stoppet og rehabilitere det. Vi kan vannkraft. Vi har en god driftsorganisasjon og god markedsorganisasjon. Det er totaliteten som gjør at vi ser at vi har muligheten i disse markedene. Vi går inn for å bygge, drive, eie og drive markedsoperasjoner i landet, sier han.

Utenfor Europa er Statkraft også aktive på lignende måte i hovedsatsingslandene India og Brasil, og har også anlegg i Chile, Peru, Albania og Nepal, i tillegg til altså Tyrkia.