Stattkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Statkraft er fornøyd med at deres billige vindkraftkonkurrenter har redusert selskapets dominans på industrikraftmarkedet.

Både Alcoa og Hydro har i det siste inngått lange kontrakter med vindkraftprodusenter som har kunnet levere billigere enn vannkraftprodusentene. Det har bidratt til at Statkraft har mistet noe av sitt dominerende grep på industrikraftmarkedet.

Mens Statkraft i Norge historisk har sikret seg med lange kontrakter på ca. 20 TWh av sin produksjon, er de nå nede ca. 9 TWh i Norge. Denne halveringen bekymrer ikke Rynning-Tønnesen.

– Vi blir fortsatt den største og en veldig viktig leverandør for norsk industri, men vi blir mindre enn før. Vi kommer kanskje litt opp fra det, men aldri i nærheten av den kontraktsporteføljen vi hadde, nettopp fordi vindkraftutviklere har tatt en del av markedet. Vi har selv vært med på det ved å utvikle Fosen hvor mye av kraften ble solgt til Hydro, sa Rynning-Tønnesen på en pressekonferanse da selskapets resultat for første kvartal ble lagt fram (se egen sak).

– Prisen er høy nok

Statkraft-sjefen sier den billige vindkraften som kommer inn i kraftmarkedet, reduserer kraftprisen for både industrien og øvrige kunder.

– Alt annet like har dette vært prisdempende også for oss, men i den situasjonen vi er i nå, kan vi si at det har vært alt i alt bra, fordi kraftprisen er høy nok som den er, sa Rynning-Tønnesen.

– Men dere blir vel da også mer utsatt for markedssvingninger?

– Ja, det er riktig, fordi vi har et mindre sikringsvolum. Men samtidig vokser vi internasjonalt. Vi har nesten 5 TWh sikret utenfor Norge nå på lange kontrakter. Det hadde vi ikke for en del år siden. I sum etter 2021 med de kontraktene vi har inngått nå, er vi på rundt 14 TWh. Så vi vil fortsatt ha en brukbart god sikring, men mer internasjonalt og i sum litt mindre enn før, men det er greit, sa Statkraft-sjefen.

– Har hatt for høy markedsandel

– Det må vel være bra for dere, for da klarer dere å rive dere løs fra gamle lavpriskontrakter og legge mer i spotmarkedet med fleksibel produksjon for å ta toppene og la vindkraften levere baseload?

– Totalt er det bra for Statkraft at her er det mange andre som er både villige og som har evnen til å selge langtidskontrakter. Vi hadde vel egentlig helt fra 30 år tilbake i tid en litt for høy markedsandel. Jeg er veldig fornøyd med der vi er nå. Men at det er andre selskaper som er villig til å selge langsiktig til lave priser til norsk industri, det er jo bra, for Norge, og det er egentlig bra for Statkraft også.

 – For der kan plukke pristoppene, og slik heve verdien for den frigitte vannkraften deres?

– Både og. Du kan kanskje si at vi kan forvente å få noe høyere pris, men det er også mye høyere risiko, fordi spotmarkedet varierer veldig mye. For oss koker det ned til hvor stor andel av hele vårt salg som vi ønsker å låse inn på langsiktige priser. Og det har jo blitt litt vanskeligere i Norge. Men sum inntjening for oss vil ikke gå noe særlig ned, fordi vii selger til andre isteden.

Tror på lavere pris

– Er markedet mettet for industrikontrakter?

– Det er ikke helt mettet. Vi gjorde som sagt en kontrakt nå, og noe mer kan vi gjøre. Men ganske mye av norsk industri har sikret seg langsiktig, så det er en del år til man kan fornye kontrakter. Så kan det komme noen datasentre som gir muligheter for nye kontrakter, påpeker Statkraft-sjefen.

På spørsmål om hvor strømprisen gikk, svarte han at markedet forventer at den langsiktige prisen er lavere enn nå, og at prisene på CO2, kull og gass i Europa vil være avgjørende.