Biodiesel-demoanlegget på Tofte blir klart noe senere enn først planlagt. Foto: Statkraft

I 2017 var planen at demoanlegget for biodiesel på Tofte skulle stå klart i 2019. Nå varsler Statkraft oppstart først i begynnelsen av 2021.

Det melder Røyken og Hurum Avis.

– Vi forventer at demonstrasjonsanlegget står ferdig på nyåret 2021, sier kommunikasjonsansvarlig i Statkraft, Geir Fuglseth, til avisen.

– Hvorfor er prosjektet forsinket?

– Jeg vil ikke bruke ordet forsinket i denne sammenheng, for mye tid brukes på testing og verifisering av ny teknologi. Dette er teknologiutvikling som tar den tiden det krever, sier Fuglseth til avisen.

Det jobbes nå med å klargjøre bygget som skal huse demoanlegget til Silva Green Fuel, selskapet Statkraft og Södra har opprettet for å teste biodieselproduksjon på Tofte i Hurum kommune i Buskerud.

Blant annet jobbes det med å legge nytt tak, sette inn vinduer, dører og et nytt gjerde er på plass rundt bygget.

De har også startet opp arbeidet med å lage en reguleringsplan for et mulig fullskala produksjonsanlegg, som selskapet tar sikte på å sende inn for politisk behandling i nye Asker kommune i løpet av 2020.