støleheia
Illustrasjonsfoto: ABB

Statnett tar nestenulykken ved Kristiansand transformatorstasjon «på største alvor», og vil rette seg etter DSBs vedtak.

Etter en nestenulykke ved Kristiansand transformatorstasjon i fjor høst skrev Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) nylig et svært kritisk varsel om at de ville vedta at Statnett måtte rette opp hele 7 avvik.

Henselsen skjedde da et sikringsarbeid ble gjennomført på feil side av en skillebryter, mot den delen av anlegget som var spenningsførende. Det resulterte i overslag til jord og utfall av en transformator. Ingen ble skadd, men hendelsen hadde ifølge direktoratet «meget høyt skadepotensial».

Forundret

Direktoratet skrev også at de var «forundret» over at Statnett ikke fulgte regelverket for sikkerhetsledelse som Justisdepartementet presiserte etter en dødsulykke ved en Statnett-linje i 2016.

Nå har Statnett svart på varselet.

«Statnett tar hendelsen i Kristiansand transformatorstasjon på største alvor. Vi arbeider kontinuerlig med å bli bedre, og vi tar med oss læringspunkter fra denne hendelsen», skriver Statnett i sitt svarbrev, som Energiteknikk har sett.

– Hadde utpekt leder

Statnett ser imidlertid ikke ut til å godta at de har brutt regelverket på hele 7 punkter.

Det første avviket handler ifølge DSB om at Statnett ikke hadde utpekt leder for sikkerhet ved det aktuelle arbeidet som skulle utføres. Dette ser Statnett ut til å bestride.

«Leder for sikkerhet ble utpekt dagen før hendelsen, den 01.10.2018 kl. 19.47», skriver Statnett.

DSB hevdet også at Statnetts instruks for leder for sikkerhet ikke var oppdatert med at oppgavene som skulle utføres, faller inn under arbeidsbegrepet. Også dette ser Statnett ut til å bestride.

«Statnett sin instruks for leder for sikkerhet krever at de ulike punktene følges i oppsatt rekkefølge, noe som sikrer at leder for sikkerhet blir utpekt i sin rolle før leder for sikkerhet igangsetter sine tiltak knyttet til det konkrete arbeidet. Dette ble fulgt i forkant av hendelsen. Når person er utpekt som leder for sikkerhet, så er dette å betrakte som arbeid», skriver Statnett.

– Satte i gang tiltak

Statnett skriver også at de umiddelbart etter at Justis – og beredskapsdepartementet fattet sin avgjørelse, satte i gang tiltak for å sikre etterlevelse av departementets konklusjoner.

«På det tidspunktet da denne hendelsen inntraff, var det etablert rutiner for at det kun skulle være personell med relevant fagbrev, eller relevant godkjenning fra DSB for utenlandsk personell, som var godkjent i rollen som leder for sikkerhet for arbeid på eller nær ved jordet og kortsluttet anlegg».

Statnett ber om at de varslede avvikene 5 og 7 vurderes i lys av dette før det endelige vedtaket fattes.

Energiteknikk har spurt Statnett om hvordan brevet skal forstås og om hvilke avvik de eventuelt innrømmer.

Avventer endelig vedtak

Dette ønsker ikke Statnett å utdype.

«Vi avventer et endelig vedtak fra DSB og har ingen ytterlige kommentarer til det som vi allerede har svart til DSB. Når endelig vedtak blir fattet av DSB, kommer vi til å rette oss etter dette og svare ut eventuelle avvik, slik at saken kan lukkes», skriver kommunikasjonsrådgiver Marianne Veggeberg i Statnett til Energiteknikk.