tre kløfter
De tre kløfters demning i Kina har en installert kapasitet på 21,5 GW og en årsproduksjon på 85 TWh. Foto: Le Grand Portage/Wikimedia Commons

Over 21,8 GW vannkraft ble satt i drift i 2018, ifølge en statusrapport fra Den internasjonale vannkraftorganisasjonen (IHA).

Vannkraftproduksjonen nådde rekordhøye 4200 TWh i fjor. Det er det høyeste bidraget fra noen fornybar kraftkilde noen gang, ifølge en pressemelding fra IHA.

 Den installerte vannkraftkapasiteten i verden er nå 1292 GW, ifølge IHA.

Kina øke sin kapasitet mest i året som gikk, med 8.540 MW, fulgt av Brasil (3.866 MW), Pakistan (2487), Tyrkia (1085), Angola (668), Tadsjikistan (605 MW), Ecuador (556 MW), India (535 MW), Norge (419 MW) og Canada (401 MW).

Brasil har nå blitt verdens nest største vannkraftprodusent målt i installert kapasitet, ved å ha nådd 104,1 GW. De er nå større enn USA, på 102,7 GW. Den største produsenten er kina, med hele 352,3 GW.

Verdens pumpekraftkapasitet har nå nådd 160,3 GW, opp fra 1,9 GW i 2017.