nve bygget
NVE-bygget ved Majorstua i Oslo. Foto: Tore Halvorsen

I 2018 gjennomførte NVE nær 3500 tilsynskontroller. I 126 nettselskap ble det avdekket 417 avvik. 19 fikk varsel om tvangmulkt. I tre av tilfellene ble det gjort vedtak om bøtlegging.

Dette fremgår av årsrapporten til NVE for 2018, som ble offentligjort i dag. Tilsynsvirksomheten utgjør en viktig del av virksomheten til direktoratet, og er inndelt i de tre hovedkategoriene vassdragsanlegg, energiforsyning og energibruk. NVE har i 2018 gjennomført tilsyn på samtlige av sine 23 tilsynsområder innen disse kategoriene.

Samme nivå som 2017

NVE har rapportert økonomiske og tekniske data for 126 nettselskap i 2018. Her ble det avdekket 417 avvik. Det ble videre gjennomført revisjoner i åtte selskap, hvor arbeidet med rapporter fra tre av dem fortsatt pågår.

I tilsyn med Statnett om tilknytningsplikt 2018 ble det avdekket seks avvik som vil bli rettet opp. NVE har fulgt opp Statnett i prosessene med å utvikle tekniske regler for å knytte seg til og drift av nettet.

NVE benytter ulike virkemidler for å lukke avvik. Over hele tilsynsområdet ble det i 2018 varsler 509 reaksjoner og gjort vedtak om bruk av reaksjoner, som i omfang er på nivå med tilsvarende i 2017.

Meldt til politiet

Vedtak om lovbruddgebyr ble i 2018 benyttet på tilsynsområdene vasskraft og energiforsyning. Ett vassdragsanlegg ble meldt til politiet. Tallet på slike alvorlige reaksjoner er lavt, og ligger på samme nivå som året før, ifølge NVE.

Gjennom klagebehandling blir alle tilsynsvedtak som fattes av NVE overprøvd av Olje- og energidepartementet. Alle som ble behandlet i 2018 ble opprettholdt. NVE uttrykker at like tall over flere år gir et representativt bilde av situasjonen på tilsynsområdet.