Oddbjørn Samuelsen
Everksjef Oddbjørn Samuelsen i Repvåg Kraftlag er valgt inn i styret i Distriktsenergi.

Ekstremvær i nord kan ta knekken på overskuddet uten at nettselskapet har skylden, advarer elverksjefen i Repvåg kraftlag. Men NVE forsvarer KILE-regelverket.

Deltagerne på NVEs energiberedskapskonferanse fikk et interessant innblikk i hvordan det er å drive nettselskap under ekstreme forhold av elverksjef Oddbjørn Samuelsen i Repvåg Kraftlag.

– Været kan være veldig tøft. Når montørene går ut av scooteren og ikke har stilt den i riktig retning, kan den blåse rundt. Tilhengere har blåst av hengerfestet på bilen, sa Samuelsen.

Kraftlaget har 1231 kilometer nett fordelt på 4450 målepunkter spredt utover et gedigent område, nesten fra Lakselv i sør til Nordkapp i nord. Selskapet har tre montørvakter fordelt på tre soner, i Honningsvåg, Olderfjord og Havøysund, med nesten ti mil mellom hver av dem.

Svekket beredskap

Samuelsen hadde ikke ønske om konsolidering i Nord-Norge.

– En konsolidering og sammenslåing av e-verk, hvor vi kanskje hadde fått ett e-verk i Troms og Finnmark, la oss si Troms Kraft, ville gitt os sen administrasjon som kanskje ligger 60 mil unna. Hvis vi da får en krisesituasjon, er det svekket beredskap, sa e-verksjefen.

Han fortalte at de tilgrensende nettselskapene samarbeider med hverandre når vanskelige situasjoner oppstår, men at hvert enkelt selskap likevel må ha god egenberedskap.

Kravene til montørene er store.

– Mannskapene våre må være sjøsterke i tillegg til å takle vær og vind på fjellet. Vi har landets tøffeste montører, og det er vi nødt til å ha. Montørene vi rekrutterer, er født og oppvokst i vårt område, og har den nødvendige klimakompetansen for å mestre forholdene. De polare lavtrykkene kan ikke beskrives, de må oppleves, sa nordlendingen.

Force majeure

Han la ikke skjul på at det koster.

– Vi har ikke landets laveste nettleie. Men vi har svært fornøyde kunder, sa e-verksjefen.

Han er ikke fornøyd med hvordan selskaper kan straffes hardt gjennom KILE-kostnader (kostnad ved ikke levert energi) selv om de ikke kunne gjort noe for å hindre strømutfallene, siden de få veiene som er, er stengt. Da kan store deler av inntektsrammen forsvinne på kort tid.

– Det føles ikke rett. Vi har et ønske om at man får en ordning med force majeure. Om det er mulig, vet jeg ikke, men jeg håper det lar seg gjøre. For når man ikke har mulighet til å starte feilretting med umiddelbar virkning, har vi ingen mulighet til å forhindre det, sa Samuelsen.

Minimumsavkastningen

Repvåg-sjefen var også kritisk til forslag som har kommet om å fjerne ordningen med minimumsavkastning, som sikrer at nettselskapene ikke kan tape penger. Miniumsavkastningen ble senket til null for noen år siden, men ikke fjernet. 

– Da er vi i løpet av relativt kort tid i de mest ekstreme tilfellene konkurs. Og det var kanskje ikke meningen med KILE. KILE skal være et redskap for å sørge for at vi har fokus på beredskap og på vedlikehold av linjenettet vårt, sa Samuelsen.

Ordbruken var imidlertid mer forsonende enn hard, og den tøffe og humoristiske tonen slo svært godt an i salen.

– Hva de enn sender av hilsninger til oss fra Majorstua, vi har alltid tenkt å være konstruktive, og vi har tenkt å være der til evig tid, eller så lenge kundene våre vil det. For vi er et samvirkelag. Vi sier til kundene våre at om noen mener vi er for dyre eller ikke gjør jobben vår, må de sørge for at andre overtar. Så ydmyke må vi tørre å være, Samuelsen.

Må ordne før uværet

Lite tyder imidlertid på at Repvåg-sjefens ønsker blir til virkelighet.

– Poenget med KILE-systemet er at man skal gjøre tiltak på forhånd. KILE-satsene er nemlig så godt som mulig satt ut fra den faktiske kostnaden det har for de som mister strømmen. Så må man vurdere det opp mot hva som er kostnaden med å eventuelt redusere sannsynligheten for strømavbrudd. Men det må man i tilfelle gjøre før uværet kommer, det må være et ledd i planleggingen, sier Ove Flataker, som er direktør for Reguleringsmyndigheten for energi i NVE.  

– Om man skal gjøre slike tiltak i et område med så hardt vært som Finnmark, blir det vel veldig dyrt

– Ja, men det er det som er hele poenget med KILE. Istedenfor at vi sitter i NVE og sier at forsyningssikkerheten skal være sånn eller slik rundt om i landet, har vi laget et system der det enkelte nettselskap skal kunne vurdere hva som er kostnaden ved å bedre forsyningssikkerheten opp mot gevinsten i form av redusert samfunnsmessig tap for kundene.

Logiske strømbrudd

Da må man vel tillate at det er litt mer strømbrudd i grisgrendte områder enn i Oslo?

– Ja, det er logisk. Hvis du har veldig mange kunder med ledninger over korte strekk, blir det billigere å ha en høy forsyningssikkerhet enn hvis du forsyner et grisgrendt område, sier Flataker.

Han understreker imidlertid at man kan søke om hel eller delvis dispensasjon hvis det skjer noe helt spsesielt.

– Men vi har en streng praksis på det, fordi meningen er at man skal ha insentiver for å opprettholde riktig nivå på forsyningssikkerheten, sier Flataker.

Han opplyser at NVE på det nåværende tidspunkt ikke har noen konkrete forslag eller anbefalinger om å fjerne nettselskapenes minimumsavkastning. Om ordningen med minimumsavkastning skal fjernes bestemmes av departementet.