Daglig leder Thor Christian Tuv i Fusen vil både endre energiloven og energimyndighetene. Foto: Øyvind Lie

For å sikre den nødvendige omleggingen i kraftbransjen må Olje- og energidepartementet deles i to, mener daglig leder Thor Christian Tuv i solkraftselskapet Fusen.

På Den norske solkraftkonferansen i Son i Akershus mandag kom Tuv med et uvanlig innspill til energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp). Han ba statsråden om å dele sitt eget departement i to, i en oljedel og en energidel/kraftdel.

Samtidig foreslo Tuv å gi den norske energiloven det han kalte en «extreme makeover».

– Vi kan beholde paragraf 1-2, resten må vi endre, sa han. Paragrafen han siktet til er formålsparagrafen, som blant annet slår fast at loven skal sikre samfunnsmessig rasjonell energibruk.

Fordeler for oljenæringen

Statsråden hadde nettopp forlatt salen da Tuv holdt sitt innlegg, men Fusen-sjefen utdyper sin idé overfor Energiteknikk. Han begynner med å nevne fordeler for oljenæringen.

– Alt som har med olje å gjøre, er en enormt stor og veldig viktig jobb som fortjener et eksklusivt fokus. Norsk innenlandsk energiforsyning og energiutbygging er noe helt annet enn å dele ut lisenser og pumpe, transportere og brenne olje, det er ikke relatert i det hele tatt, sier Tuv.

Han mener energidelen av departementet burde flyttes til enten Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som i dag allerede har ansvaret for innenlands byggenæring, eller til Næringsdepartementet.

Oljeskygge

– Men det er jo en forbindelse mellom kraftbransjen og oljenæringen når det gjelder landanleggene og kraft til sokkelen?

– Jo, men det er bare et energisalg. De er bare en energikjøper som alle andre store energikjøpere. Det er ikke slik at bare fordi vi sender strøm ut til sokkelen, så skal det være i det samme departementet, det er en fullstendig feilslutning, sier Tuv.

Han ønsker å få kraftnæringen ut av oljeskyggen.

– Det skal skje radikale omveltninger i energisektoren fremover, i Norge og internasjonalt. Teknologiene forandrer seg, det regulatoriske og lovverket rundt må forandre seg, og preferansene i sluttbrukermarkedet og adferden i sluttbrukermarkedet endrer seg radikalt. Det må man få tatt et spesielt fokus på, det holder ikke å duppe på sida i et oljedepartement, sier Fusen-sjefen.

Etterlyser aktivt grep

– Og det er du inntrykk av at skjer nå?

– Ja, altså, norsk energisektor er jo en kommersiell virksomhet som er innenlands i Norge. Det må komme sammen med de andre tingene som ligner mer.

– Så du mener det nå ikke blir brukt nok ressurser på kraftnæringen fra departementets side?

– Det må brukes mer ressurser på å få et aktivt grep om den fornyelsen og endringen som må skje, sier Tuv.

– Er det solkraft du først og fremst tenker på da?

– Solkraft er jo en viktig bit av det. Men vind slår jo inn med enorm styrke, og kommer til å treffe Norge aller først og gjør jo det. Norge skal ha en hybridløsning, det er mye vannkraft og masse handel med våre naboer. Det er et svært område. Vi sier jo at energiforsyning og ren energi er en av tingene Norge skal være veldig konkurransedyktige på. Da må det få nok fokus også fra politiske myndigheter, sier han.

Avvises av Freiberg

Tuvs innspill faller imidlertid på steingrunn i departementet han vil splitte.

– Olje- og energidepartementet er et departement som håndterer dette på en utmerket måte, olje og energi. Jeg registrerer innspillet, men jeg kan betrygge om at fornybardelen innenfor energifeltet har like stor oppmerksomhet i olje- og energidepartementet som oljen har, sier energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) til Energiteknikk.

– Men noe av poenget er at olje og kraft ikke har så mye med hverandre å gjøre…

– Jeg synes de har veldig mye med hverandre å gjøre hver dag. Det er en årsak til at det er Olje- og energidepartementet. Så kunne det kanskje bare hetet Energidepartementet, men det har en historisk forklaring.

– Hvordan har de to så mye med hverandre å gjøre?

– Fordi alt handler om energi til syvende og sist. Derfor er dette et naturlig sammensatt departement når det gjelder porteføljen.

– Så det er helt uaktuelt å endre?

– Ja, det er ikke et diskusjonstema i dag, sier energiministeren.