Myndighetene sier mye mer nei til kommuner som sier ja enn ja til kommuner som sier nei. Illustrasjonsfoto: Ole Martin Wold/Fosen Vind

12 nei til kom­muner som sa ja

Solberg-regjeringen har trosset kommuners ønske om vindkraft tolv ganger, mens den kun én gang har trosset en kommunes motstand.
Mandag, 17 juni, 2019 - 19:30

Arbeiderpartiets Tove-Lise Torve har spurt energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) om myndighetene har avslått konsesjonssøknader i vindkraftprosjekt hvor kommunen har vært positiv til utbygging, og om hvilket prosjekt som ble godkjent mot kommunens vilje.

Freiberg tar i sitt svar utgangspunkt i hvordan Olje- og energidepartement har behandlet klagesakene, og avgrenser omfanget til saker som er behandlet under regjeringen Solberg, som ble utnevnt i oktober 2013.

Freiberg skriver at regjeringen bare har gitt konsesjon til ett vindkraftprosjekt der vertskommunen var imot konsesjon. Dette var Raudfjell vindkraftverk i Tromsø, der kommunen ville avvente erfaringene med det tilgrensede Kvitfjell vindkraftverk før det ble tatt stilling til Raudfjell.

Departementets opptelling viser hele tolv prosjekter hvor konsesjonssøknader i vindkraftprosjekter på land er avslått selv om kommunen har vært positiv til utbygging:

• Røst vindkraftverk i Røst kommune - avgjort i 2013

• Sleneset vindkraftverk i Lurøy kommune - avgjort i 2014

• Hammerfest vindkraftverk i Hammerfest kommune - avgjort i 2015

• Fálesrášša vindkraftverk i Kvalsund kommune - avgjort i 2015

• Kvitvola vindkraftverk i Engerdal kommune - avgjort i 2015

• Skogvatnet vindkraftverk i Tysfjord kommune - avgjort i 2015

• Kalvvatnan vindkraftverk i Bindal kommune - avgjort i 2016

• Mosjøen vindkraftverk i Vefsn kommune - avgjort i 2016

• Vågsvåg vindkraftverk i Vågsøy kommune - avgjort i 2017

• Kopperaa vindkraftverk i Meråker kommune - avgjort i 2017

• Hovatn Aust vindkraftverk i Bygland kommune - avgjort i 2018

• Maurneset vindkraftverk i Nordreisa kommune - avgjort i 2019

På forsiden nå

NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Med 1 øre/kWh.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Jacobsen Elektro mot avvikling:
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.
En klassifisering av Minne-Charlottenberg (132 kV) til transmisjonsnett og tvangssalget det fører med seg, kan gi ekstrakostnader på opptil 200 millioner kroner, advarer Statnett.