Myndighetene sier mye mer nei til kommuner som sier ja enn ja til kommuner som sier nei. Illustrasjonsfoto: Ole Martin Wold/Fosen Vind

Solberg-regjeringen har trosset kommuners ønske om vindkraft tolv ganger, mens den kun én gang har trosset en kommunes motstand.

Arbeiderpartiets Tove-Lise Torve har spurt energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) om myndighetene har avslått konsesjonssøknader i vindkraftprosjekt hvor kommunen har vært positiv til utbygging, og om hvilket prosjekt som ble godkjent mot kommunens vilje.

Freiberg tar i sitt svar utgangspunkt i hvordan Olje- og energidepartement har behandlet klagesakene, og avgrenser omfanget til saker som er behandlet under regjeringen Solberg, som ble utnevnt i oktober 2013.

Freiberg skriver at regjeringen bare har gitt konsesjon til ett vindkraftprosjekt der vertskommunen var imot konsesjon. Dette var Raudfjell vindkraftverk i Tromsø, der kommunen ville avvente erfaringene med det tilgrensede Kvitfjell vindkraftverk før det ble tatt stilling til Raudfjell.

Departementets opptelling viser hele tolv prosjekter hvor konsesjonssøknader i vindkraftprosjekter på land er avslått selv om kommunen har vært positiv til utbygging:

• Røst vindkraftverk i Røst kommune – avgjort i 2013

• Sleneset vindkraftverk i Lurøy kommune – avgjort i 2014

• Hammerfest vindkraftverk i Hammerfest kommune – avgjort i 2015

• Fálesrášša vindkraftverk i Kvalsund kommune – avgjort i 2015

• Kvitvola vindkraftverk i Engerdal kommune – avgjort i 2015

• Skogvatnet vindkraftverk i Tysfjord kommune – avgjort i 2015

• Kalvvatnan vindkraftverk i Bindal kommune – avgjort i 2016

• Mosjøen vindkraftverk i Vefsn kommune – avgjort i 2016

• Vågsvåg vindkraftverk i Vågsøy kommune – avgjort i 2017

• Kopperaa vindkraftverk i Meråker kommune – avgjort i 2017

• Hovatn Aust vindkraftverk i Bygland kommune – avgjort i 2018

• Maurneset vindkraftverk i Nordreisa kommune – avgjort i 2019