Tallet på skadde i elulykker er stabilt. På dette illustrasjonsbildet gikk alt etter boka. Foto: Øyvind Lie

Det ble i 2018 meldt inn 494 elulykker. 143 ble skadd, men ingen døde.

Det viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Antall innmeldte ulykker har de siste årene økt, men mye av dette skyldes ifølge direktoratet økt oppmerksomhet om meldeplikten for ulykker.

Ingen dødsulykker

Antall ulykker med skadeomfang holder seg ifølge direktoratet stabilt, på 143 i 2018. I 2017 var tallet 134, i 2016 133 og i 2015 146.

DSB fikk i 2018 ingen meldinger om dødsulykker med strømgjennomgang eller lysbue som årsak. Dette er det sjette året siden 1998 at det ikke har vært dødsulykke i Norge med disse årsakene. Det så langt i 2019 registrert én dødulykke.

De fleste ulykkene rammer naturlig nok installatørbransjen, hvor flest elektrofagfolk jobber.  

Farlig for lærlingene

De siste årene har i gjennomsnitt ca. 30 prosent av de innmeldte ulykkene blant elektrofagarbeidere med skader og sykefravær vært lærlinger eller hjelpearbeidere. I 2016 var tallet 21 prosent, i 2017 30 prosent. Andelen gikk ned til 20 prosent i 2018.

– Selv om dette er en nedgang siden 2017, er dette en altfor høy andel, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i en pressemelding.

Her har både arbeidsgivere og skoleverket en utfordring med tanke på både FSE-opplæringen og holdningsskapende arbeid, ifølge direktoratet.

Et positivt trekk er ifølge DSB at de langt fleste som utsettes for strømgjennomgang, blir sendt til legekontroll og behandling. Det er helt tydelig at dette tas seriøst av bransjen, ifølge direktoratet.