Norwea-direktør Øistein Schmidt Galaaen uttrykte bekymring på NVEs vindkraftseminar mandag. Foto: Øyvind Lie

Myndighetenes stopp i behandling av vindkraftkonsesjoner til nasjonal ramme er vedtatt, kan gi en flaskehals i utbyggingen av ny vindkraft, advarer Norwea.

Flaskehalsen kan ifølge bransjeorganisasjonen gå utover både elektrifiseringen av samfunnet og industriens ønske om mer billig vindkraft.

– Den største flaskehalsen vi ser, er at vi er i ferd med å gå tom for endelige konsesjoner. Det begynner å haste litt med å få på plass nye endelige konsesjoner, sa direktør i Norsk vindkraftforening (Norwea), Øistein Schmidt Galaaen, i sitt innlegg på Norges vassdrags- og energidirektoratets (NVE) vindkraftseminar i Drammen mandag.

Bekymret

Det var like etter at nasjonal ramme ble lagt fram 1. april at både OED og NVE varslet at de ikke ville behandle flere konsesjoner før nasjonal ramme er ferdig behandlet. Rammen har høringsfrist 1. oktober, men myndighetene har ikke kunngjort noen plan for når rammen skal være ferdig behandlet.

– Vi er litt bekymret for tidsperspektivet. Det er ikke samfunnsmessig ønskelig at meldingsaktivitet og konsesjonsgivende aktivitet stopper opp for lenge. Det kan føre til rykk og napp i utbyggingen, og føre til ketchupeffekt, sa Galaaen.

– Hvis konsesjonsbehandlingen stoppes for lenge, setter det seg på kraftbalansen. Med de ledetidene vi ser i bransjen nå på nett og produksjon, er vi nødt til å dimensjonere konsesjonsapparatet for at en betydelig mengde vindkraft skal være mulig for utbygging i 2022 og årene etter, sa Norwea-direktøren.

– Hvor lenge frykter dere at man kan legge konsesjonsbehandlingen på is?

– Det burde være mulig å behandle gamle prosjekter etter det gamle systemet, som er grundig, selv om man jobber parallelt med forbedring av konsesjonssystemet, svarte Galaaen.

Han mente dessuten at repowering-prosjekter, altså å sette opp nye turbiner i gamle parker, burde kunne behandles uavhengig av den nasjonale rammen.

– Det hviler et stort press på Olje- og energidepartementet om å lande saken i tide, vi kan ikke ha det slik fryktelig lenge.

– Hvor lenge er fryktelig lenge?

– Måneder er ganske lenge, sa han.

Takker NVE

Leder for Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg, var helt uenig.

– Vi er kjempeglad for at NVE har sagt at de ikke skal behandle noe før ramme er ferdig. Takk for det, NVE. Det hadde tatt seg ut om dere skulle begynne å ha folkemøter om å bygge vindkraft her og der utenfor ramma av vindkraftverk som er til behandling. Hvis dere synes det er mye folkelig motstand nå, kunne dere bare sett for dere hvordan dette hadde blitt, sa Lundberg.

Hun så ingen grunn til hastverk med å få konsesjonsbehandlingen i gang igjen.

– Hvis noen måneder er lenge, ja, da skal den vare lenger, for en kan ikke begynne å sette i gang konsesjonsbehandling før lenge etter at høringsinnspillene er tatt med. Når ramma er klar, kan vi begynne å se på konsesjonene igjen, sa hun.