Splittingen av interesse- og arbeidsgiverpolitikken i KS Bedrift har gjort at Distriktsenergi og KS Bedrifit Energi på ny vurderer å slå seg sammen.

– Vi er i dialog. Vi har fått en henvendelse fra KS Bedrift, og har et godt utgangspunkt for å diskutere en form for felles løsning, siden vi har mange felles medlemmer, og står hverandre veldig nær interessepolitisk, sier daglig leder Knut Lockert i Distriktsenergi til Energiteknikk.

Distriktsenergi er en interessepolitisk organisasjon, men er ikke et arbeigsgiverpolitisk fellesskap. I dag er de fleste av Distriktsenergis medlemmer også medlem av KS Bedrift for det arbeidsgiverpolitiske fellesskapet.  Men en del av Distriktsenergis medlemmer, spesielt de større, har dette organisert i Energi Norge.

Strandet i 2016

Bakgrunnen for at fusjonsprosessen er kommet på gli mellom de to organisasjonene, er at KS Bedrift nå har åpnet for at man kan være næringspolitisk medlem uten at man har arbeidsgivertilknytning.

– Det gjør at en form for fusjon eller fellesskap med KS Bedrift i praksis er mulig, Det var det ikke før de tok dette grepet, slik vi opplever det, sier Lockert.

– Sist det var snakk om sammenslåing, I 2016, ble det litt krøll…

– Det var en litt underlig prosess den gangen. Vi har en helt annen tilnærming nå. Den gangen opplevde vi at vi plutselig skulle fusjonere uten at det var gått noen forutgående samtaler om det. Dessuten hadde man da altså ikke delt opp arbeidsgiver- og interessepolitikken slik KS Bedrift har gjort i dag. Så i praksis var det nok vanskelig å få til den gangen. Det ble ingen reell diskusjon heller. Nå diskuterer vi dette på en helt OK måte, så får vi se hvor det lander, sier Lockert.

Prosessen er imidlertid langt fra avgjort. Det avgjørende vil være om de større medlemmene i Distriktsenergi ønsker sammenslåingen.

– Før vi går i en retning av en form for fusjon, vil det for oss være helt avgjørende at våre medlemmer som ikke er medlem av KS Bedrift i dag, opplever det som OK. Vi diskuterer dette, og det kommer til å ta noe tid. På den andre siden av sommeren får vi se om vi kan finne en løsning som tjener formålene våre og som hele medlemsmassen er fornøyd med, sier Lockert.

Sterkere sammen

– Hva vil være fordelene med en sammenslåing?

– Det vil være at det blir mer ressurser som vi kan spille på sammen, som trekker i samme retning. Vi blir mer robuste med at vi blir flere. Vi har et interessepolitisk fellesskap som er så nært at det for omverdenen vil være greiere å forholde seg til én organisasjon som forfekter de små og mellomstore energiverkenes interesser, sier Lockert.

Han understreker imidlertid at organisasjonen også står godt på egne bein som i dag.

– Jeg opplever at vi har et sterkt og godt samarbeid med Energi Norge i en rekke saker. Men det er enkelte områder hvor vi står på hver vår kant, der vi som oftest er enig med KS Bedrift.

– Hva blir navnet, det blir vel ikke Distriktsenergi KS Bedrift?

– Nei, jeg tror at skal vi få til dette, blir det nok Distriktsenergi.

– Hvor raskt kan det skje, vil dere kunne slås sammen fra årsskiftet?

– Det tør jeg ikke ha noen mening om. Vi tar den tiden som trengs, sier Lockert.

Tar gjerne navnet

Direktør Asle Strand i KS Bedrift Energi bekrefter at de har sendt henvendelsen og at de har startet samtaler.

– Ønsker dere fusjon?

– Vi er interessert i en eller annen løsning som gir en god næringspolitikk for medlemmene våre, det er det som er utgangspunktet vårt. Vi går ikke inn med veldig låste tanker om at det skal være sånn eller sånn. Det ble oppfattet veldig låst forrige gang, og det var ikke meningen da. Denne gangen er vi veldig tydelige på at vi skal finne en god løsning for medlemmene, så får vi se hva det innebærer, sier Strand til Energiteknikk.

– Så da kan det altså bli alt mellom mer samarbeid og full fusjon?

– Begge de måtene er aktuelle i utgangspunktet fra vår side. Vi går til dette med åpent sinn.

– Er dere beredt til å gi opp hele navnet KS Bedrift og kun hete Distriktsenergi?

– Næringspolitikken hos oss kan vi godt markedsføre som Distriktsenergi, det ville være helt problemfritt. Det er et godt innarbeidet navn, så jeg ser det som en helt mulig løsning.

– Hvor raskt kan dere komme fram til en eventuell fusjon?

– Det kan skje noenlunde raskt, men det kan og ta tid. Vi er innstilt på å bruke den tiden det tar for å få behandlet det grundig, sier Strand.