Foto: Fjordkraft

Fjordkraft overtar alle aksjene i strømleverandøren Vesterålskraft Strøm mot at Vesterålskraft-konsernet blir eier i Fjordkraft Holding ASA.

Fjordkraft vil styrke sin videre satsing og tilstedeværelse i Nord-Norge gjennom kjøpet av Vesterålskraft Strøm, skriver selskapet i en pressemelding.

Vesterålskraft Strøm (VKS) startet opp med strømsalg i 2009 og har bygget seg opp fra 0 til ca. 8.600 kunder. Fjordkraft ser et vekstpotensial i Nord-Norge.

Vesterålskraft Strøm har 18 ansatte og har hovedkontor i Sortland.

– Med utgangspunkt i organisasjonen i VKS får Fjordkraft et regionskontor i Sortland for videre satsing med mål om å øke synlighet og markedsandeler i Nord-Norge, sier Arnstein Flaskerud, konserndirektør for strategi i Fjordkraft.

Vesterålskraft Strøm har i 10 år vært alliansepartner med Fjordkraft og kjøpt ulike tjenester innen forvaltning, drift og fakturering fra Fjordkraft.

Ved å selge Vesterålskraft Strøm AS og kjøpe seg inn i Fjordkraft, ønsker eierkommunene Bø, Øksnes og Sortland å sikre tilgang til økte inntekter for fremtiden, gjennom å omgjøre kjøpesummen til aksjer i det børsnoterte selskapet.

Selskapsverdien for Vesterålskraft Strøm AS utgjør 27,3 millioner kroner og transaksjonen gjennomføres 1. juli.

Fjordkraft leverer strøm til mer enn 1,3 millioner mennesker gjennom ca.605.000 målepunkter i privathjem, bedrifter og offentlig sektor i hele Norge.