Energiminister Kjell-Børge Freiberg talte på Statkrafts sommerkonferanse i Oslo rådhus tirsdag. Foto: Øyvind Lie

Regjeringen vil før sommeren foreslå å åpne området Utsira Nord for vindkraftutbygging.

I tillegg vil  Olje- og energidepartementet be om innspill til om de også bør åpne området Sørlige Nordsjø II.

Det kunngjorde energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) på Statkrafts sommerkonferanse på Oslo rådhus tirsdag.

Utsira Nord, utenfor kysten av Rogaland, er egnet for flytende vindkraft.

– Dette er beregnet for flytende vindkraft, som er teknologien det er knyttet mest forventninger til for oss nordmenn, sa Freiberg.

Eksport til kontinentet

Området Sørlige Nordsjø sør ligger nær territorialgrensen til Danmark.

– Det kan derfor egne seg for til tilknytning til kraftsystemet på kontinentet, sa energiministeren.

Av presentasjonen var Utsira Nord avmerket med 500-1500 MW, mens Sørlige Nordsjø  sto oppført med 1000-2000 MW.

Som del av høringen vil OED også foreslå en forskrift til havenergiloven. Forskriften gir nærmere bestemmelser om konsesjonsprosessen.

– Når kan man regne med at det blir bygging?

– Så snart som mulig. Det er det mest presise svaret jeg kan gi. Vi har jobbet grundig, over tid, vi har kartlagt, vi har kunnskap om disse områdene. Så skal vi ha det ut på høring. Når høringen er kommet tilbake, skal vi bruke den tiden vi trenger. Den bør ikke nødvendigvis være så lang. Men vi må ha respekt for de vi ber om innspill fra, sier Freiberg til Energiteknikk.

Høste erfaring

– Men det blir ikke klart før til våren, da?

– Det kommer litt an på hva slags innspill vi får. Men vi har jo gjort en jobb i forkant, så vi har et kunnskapsgrunnlag i bunnen som selvfølgelig hjelper oss. Men det er klart at den enkelte søknaden som kommer, må selvfølgelig konsesjonsbehandles på en god og grundig måte. Det vet vi at det nødvendigvis tar tid, men vi skal jobbe så fort vi kan.

Det vil imidlertid ikke være gjort over natten.

– Vi starter med dette og ser hvordan utviklingen blir. Men jeg tror også det er viktig at vi lærer å høste erfaringer på dette området før vi går videre, sier Freiberg.