Beslutningen om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrak-forbindelsen er utsatt. Statnett tror ordningen, som skal hindre ulønnsom overføring av kraft, kan være på plass sommeren 2020.

Som Energiteknikk tidligere har omtalt, var kraftoverføringen gjennom Skagerrak-forbindelsen ulønnsom i 58 prosent av tiden i fjor.

Det tapte Energinet og Statnett 40 millioner kroner på sammenlignet med om de hadde innført såkalt implisitt tapshåndtering.

Slik tapshåndtering gjør at kablene ikke brukes når fortjenesten på å overføre kraft mellom områdene er lavere enn kostnaden ved tapene i kabelen. Drøyt 2,5 prosent av energien som overføres på forbindelsen går nemlig tapt.

Revidert plan

Statnett og Energinet sendte i mars en felles søknad til NVE og den danske reguleringsmyndigheten DUR om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrak-forbindelsen, som har en samlet teknisk kapasitet på 1700 MW.

Planen var å sende søknaden på felles norsk-dansk høring i vår og fatte en avgjørelse før sommeren. NVE opplyser imidlertid nå at høringen er utsatt til i slutten av august.

– Timeplanen er revidert, fordi DUR har hatt flere spørsmål til Energinet og Statnett om ting de mener ikke har vært tilstrekkelig klart, sier seksjonsleder Vivi Mathiesen i NVE til Energiteknikk.

I sin oppdaterte systemdrifts- og markedsutviklingsplan, som ble publisert denne uken, skriver Statnett at de «håper nå at implisitt tapshåndtering for denne forbindelsen kan være på plass til sommeren 2020».

Så raskt som mulig

Mathiesen vil ikke gå inn på om dette er sannsynlig eller om løsningen kan innføres enda tidligere.

– Det vil bli implementert så raskt som praktisk mulig, sier hun.

Høringsfristen vil ifølge Mathiesen være to eller tre uker, og hun håper så mange norske aktører som mulig vil komme med innspill i høringen.

Implisitt tapshåndtering er allerede innført på NorNed-kabelen.

Veldig lønnsmt resten av tiden

For ordens skyld: Overføring av kraft på forbindelsen er ikke noe tapsprosjekt, siden prisforskjellen i den resterende tiden mellom Sør-Norge og Jylland til tider er stor.

Statnetts halvpart av nettoinntekten fra spothandelen på Skagerrak-forbindelsen, når tapskostnaden er trukket fra, var i fjor hele 183,46 millioner kroner. Men de kunne altså vært 20 millioner høyere.