Frøya kommune gir opp sin kamp mot vindmøller. Bildet er fra en av demonstrasjonene mot vindparken. Foto: Norsk Miljøvernforbund

Et enstemmig i formannskap i Frøya kommune bestemte seg onsdag for å gi opp kampen mot vindparken.

Formannskapet hadde diskutert både å gå rettens vei for å få nok en midlertidig forføyning og å løfte saken til Sivilombudsmannen, men slo dette fra seg, melder avisen Hitra-Frøya.

Slik lyder formannskapets enstemmige vedtak:

«Det anses som lite sannsynlig at domstolene vil anse/ kjenne Fylkesmannens vedtak ugyldig i lys av KMDs avgjørelse og supplerende vurdering.
Rådmannen har innhentet en juridisk vurdering av alternativene. Advokatens klare råd til kommunen er at rettslige skritt ikke tilrådes. Dette er basert på en helhetsvurdering av mulighetene for å nå frem, tidsaspektet, samt økonomisk risiko og ressursbruk for kommunen.
Frøya kommune tar ut fra dette KMDs avgjørelse til etterretning».