Oddatjønn dam, Rogaland. Foto: Statkraft

Arbeiderpartiet vil frata stat og kommune milliardinntekter ved å gjøre norske opprinnelsesgarantier verdiløse, advarer Energi Norge.

– Regjeringen har igangsatt en utredningsprosess for å forbedre ordningen med opprinnelsesgarantier, mens Aps forslag i praksis vil avvikle ordningen på norsk side. Det virker lite gjennomtenkt, ettersom ordningen både er frivillig for industrien, ikke koster dem noe, og samtidig bidrar med store inntekter, blant annet til de mange Ap-styrte kommunene som eier vannkraftverk slik som Oslo, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge i en artikkel på organisasjonens nettside

Beregninger viser at norske kraftverk tjente mellom 0,6 og 2 milliarder kroner på salg av opprinnelsesgarantier i 2018. Dette er inntekter som i stor grad tilfaller norske kraftselskaper og som vil gå til andre land dersom ordningen avskaffes i Norge.

Dokument 8-forslag

Forslaget fra Ap inngår i et såkalt Dokument-8 forslag som ble lagt frem for Stortinget forrige uke. Her foreslår de blant annet å melde Statnett ut av systemet for kvalitetssikring av garantiene, Association of Issuing Bodies (AIB), og gjøre det «praktisk vanskelig» å eksportere norske opprinnelsesgarantier.

Norske opprinnelsesgarantier vil da i praksis ikke kunne omsettes i energimarkedet i EØS-området, og på den måten ifølge Energi Norge bli verdiløse.

«Konsekvensen vil være at fornybarkonkurrenter i andre land kan høste disse inntektene fra kunder som etterspør garantiene. Dermed svekkes konkurranseevnen til norsk vannkraft», skriver Energi Norge.

Ap hevder at landene Tsjekkia, Portugal og Storbritannia ikke er medlem av AIB. Dette er ifølge Energi Norge ikke riktig. Tsjekkia er medlem og Portugal er i prosess med innmeldelse. Storbritannia er ikke medlem og vil naturlig nok ikke på grunn av Brexit.

Konkurransefortrinn

Partiet ønsker også å endre NVEs varedeklarasjon slik at det går klarere frem hva den viser. Energi Norge er enig i at dette er ønskelig og ser endringer i varedeklarasjonen som et naturlig sted å starte prosessen for forbedringer av ordningen.

«På sikt vil dette bidra til et mer velfungerende marked, med god informasjon og åpenhet om hva garantiene er og ikke er», skriver Energi Norge.

– Salg av opprinnelsesgarantier gir fornybar energi et konkurransefortrinn sammenliknet med for eksempel kullkraft, og bidrar dermed til raskere energiomstilling i Europa. Ordningen er blitt såpass verdifull at den nå er med på å utløse investeringer i fornybar energi, sier Kroepelien.