Det har blitt innvilget veldig mange konsesjoner uten at man har hatt oversikt over konsekvensene, sa SVs Karin Andersen på Stortinget onsdag. Foto: Fra Stortingets videostrøm

Opposisjonen ville ha naturressursskatt til vindkraftkommunene og ikke veldedige gaver, men nådde ikke fram. Hjemfall for vindkraft og kommunalt veto ble også stemt ned.

Opposisjonspartiene hadde samlet seg om å foreslå hjemfall for vindkraft på lik linje med vannkraften, og naturressursskatt som skal sikre kommunene sin del av vindkraftinntektene.  

Naturressursskatt fungerer slik at skatt som ellers ville gått til staten, isteden går til kommunene, og øker ikke vindkraftselskapenes samlede skattebyrde.

I tillegg ønsket Senterpartiet og Miljøpartiet de grønne kommunal vetorett mot vindkraftutbygginger.

–  Får ikke verdiskaping

Alle forslagene ble stemt ned av regjeringspartiene onsdag kveld. Før det hadde Senterpartiet vært høyt og lavt i debatten.

– Lokalsamfunn etter lokalsamfunn opplever at det er utbyggingsprosjekter hvor utenlandske aktører kommer inn der de ikke får noe verdiskaping knyttet til lokal skattlegging og der strømmen som produseres skal sendes ut av landet gjennom nye utenlandskabler som planlegges som rene eksportkabler, sa Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik i debatten.

Noen kommunal vetorett ønsket ikke energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) å gi, selv om han understreker at kommunenes syn veier tungt.

Når det gjelder hjemfall, påpekte han at vindkraftkonsesjonene gis for en periode på kun 30 år, og ikke kan sammenlignes med vannkraftkonsesjoner.

I spørsmålet om naturressursskatt viste han til Sanderud-utvalget, og ville ikke diskutere saken før utvalget har lagt fram sitt arbeid.

Fraber seg veldedigie gaver

Det syntes SVs Karin Andersen fra Hedmark blir i seneste laget.

– Det er viktig at vi ser det store ansvaret vi har i å sikre de viktige ressursene dette er til nasjonalt eie, fordi utbyggingen nå går fort, og mange av de lokale energiselskapene er ikke med, men det er tvert imot utenlandske selskaper. Dess flere som bygges ut nå, dess sterkere interesser vil det være som er imot at vi regulerer dette på en slik måte vi foreslår, og da vil de nasjonale og lokale interessene svekkes, og det er SV imot, sa hedmarkingen.

Andersen var skarp i sin kritikk av utenlandske aktører.

– Jeg har også sett noen av disse utenlandske eierne som står fram og sier at jo, men vi har vært så snille for vi har gitt penger til svømmehallen eller fotballbana. Det er ikke slik det skal foregå. Det skal foregå slik at hvis man får etablere dette, skal det være en trygg inntekt som kommunen kan disponere, og ikke veldedige gaver, sa hun.

Føler seg lurt

Andersen kom med bitende kritikk av arbeidet som er gjort med vindkraft de siste årene.

– Dette er en sak der Stortinget og myndighetene rett og slett ikke har hatt rammebetingelsene på plass i tide. Her har det blitt innvilget veldig mange konsesjoner uten at man har hatt oversikt over konsekvensene, det tror jeg alle kan innrømme. En burde sørge for at lokalsamfunnene dette angår i hvert fall hadde noe igjen, sa SV-representanten.

Hun påpekte at vindturbinene alltid blir større enn først planlagt.

– Noen ganger litt færre, men alltid større. Det er annerledes enn kommunestyrene har sagt ja til i utgangspunktet. Veldig mange føler seg lurt, også fordi de ikke har hatt nok informasjon om saken når de har hatt den til behandling første gangen, sa Andersen.