Svein Grotli Skogen er kritisk til mange av vindkraftkonsesjonene NVE har gitt. Foto: Øyvind Lie

Myndighetene har lært «forbløffende lite» om fugl etter vindkraftutbyggingene, ifølge seniorrådgiver Svein Grotli Skogen i Miljødirektoratet, som sier seg enig i at NVE har vært for slepphendte med konsesjoner.

– Vi har lært forbløffende lite om fugl gjennom alle prosjektene. Vi må lære mer av prosjektene som er bygget. Vi må ha et opplegg med forundersøkelser, etterundersøkelser, et skikkelig system. Hvis ikke, har bransjen et stort problem. Det vi har gjort til nå, har vært for dårlig, det tror jeg vi kan si helt uten å diskutere, sa Skogen på Norges vassdrags- og energidirektorats vindkraftseminar i Drammen i begynnelsen av juni.

– Slepphendt

På spørsmål fra ordstyreren om «NVE har vært for slepphendte med konsesjoner fram til nå», svarte Skogen dette:

– Det er jo mange konsesjoner vi har sagt de ikke burde gitt som de har gitt, så sånn sett kan vi si svaret er «ja». Men vi sender ikke skjellsord mellom hverandre på det grunnlaget. Men det er mange konsesjoner vi har vært uenig i, sa Skogen.

Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg var enda mer kritisk.

– Store unike naturområder bygges ned, inngrepsfri og lite berørt natur som ødelegges. Folks nærnatur og friluftsområder gjøres om til industriområder, sa Lundberg i sitt innlegg på seminaret.

Vil ha etter-kartlegging

Hun hevdet at mange gitte konsesjoner bygger på «utrolig mangelfull naturkunnskap».

– I Sørmarkfjellet ble det gitt konsesjon under premisset om at det ikke skulle være hubro der, og så er det hubro der, og så får det null konsekvenser, sa Lundberg.

Hun etterlyste etter-kartlegging, på linje med hva som ble gjort for noen år siden med småkraften, da det kom fram enorme avvik mellom hvilke naturverdier utbyggernes konsulenter fant før utbyggingene og hva kontrollørene fant etterpå.

– Våre lokale fylkeslag vet at det er akkurat det samme som skjer innen vindkraft, hevdet Lundberg.

Hun lot konsulentene gjennomgå.

– Vi har sett for mange tilfeller av konsulenter som leter etter hekkende fugl når fuglen ikke hekker. Det sier seg selv at rapporten da sier at det ikke er noe problem med fugl, og så får du lett konsesjon, sa Lundberg.

NVE forsvarer sin praksis

NVEs direktør for konsesjoner, Rune Flatby, svarer Energiteknikk slik på kritikken etter å ha fått lese uttalelsene fra Skogen og Lundberg: 

«NVE har alltid basert konsesjonsbehandlingen på det best tilgjengelige kunnskapsgrunnlaget på det aktuelle tidspunktet. Dessuten har vi i flere saker satt vilkår om oppfølgende undersøkelser før bygging og etter utbygging. Det ble blant annet gjort forundersøkelser av rovfugltrekk i Sør-Rogaland før konsesjoner ble gitt. 

Men oppbygging av kunnskap er ikke noe man blir ferdig med. Kunnskap utvikler seg, blir bedre og mer omfattende. Vi har nå mer erfaringsbasert kunnskap om virkningene av vindkraft på norsk natur enn vi noen gang har hatt.

NVE arbeider kontinuerlig med å styrke kunnskapsgrunnlaget i konsesjonssaker. Et godt eksempel er FoU-arbeidet vi gjennomførte om virkninger av småkraftverk, som Silje Ask Lundberg referer til».

På seminaret kom vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund med et mer generelt forsvar av konsesjonssystemet der han avviste at Norge har et «cowboy-regime» for konsesjonsbehandling av vindkraftsaker.