All vindkraft, også den planlagte parken Davvi i Finnmark, må vente på nasjonal ramme. Illustrasjonsfoto: Øyvind Lie

Davvi vindkraftverk i Finnmark blir ikke behandlet før etter at nasjonal ramme er godkjent.

Finnmark fylkeskommune skrev nylig i et brev til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at de er kjent med at Grenselandet AS vil oversende søknad om konsesjon for Davvi vindkraftverk i Finnmark i løpet av høsten i år.

Fylkeskommunen viste til at de tidligere har fattet vedtak om et mål hvor 2000 MW vindkraft skal være satt i drift i Finnmark innen år 2030.

800 MW

Davvi vindkraftverk, som er planlagt i grenseområdene mellom Lebesby og Tana kommuner i øst og Porsanger kommune i vest, er planlagt med en installert effekt på inntil 800 MW.

Fylkeskommunen skriver at 2000 MW er et ambisiøst mål, men at det er gjennomførbart under forutsetning av at konsesjonsprosessene er effektive.

I brevet ber Finnmark fylkeskommune NVE starte saksbehandlingen av Davvi så snart konsesjonssøknaden for prosjektet foreligger.

Venter med behandlnigen

I et svarbrev til fylkeskommunen, som Energiteknikk har sett, avslår NVE fylkeskommunens ønske. Direktoratet viser til at de allerede har slått fast at meldinger eller søknader om å bygge vindkraftverk ikke vil bli behandlet eller sendt på høring fram til den nasjonale rammen for vindkraft er ferdig behandlet.

«NVE kan ikke se at saksbehandlingen av en eventuell konsesjonssøknad for Davvi vindkraftverk bør prioriteres annerledes enn øvrige nye meldinger og søknader, og vil ikke behandle en søknad om Davvi vindkraftverk før nasjonal ramme er endelig fastsatt av departementet».

Olje- og energidepartementet har satt høringsfristen til den nasjonale rammen til 1. oktober. Departementet har ikke kunngjort hvordan det videre arbeidet med rammen vil bli og når den vil være ferdig behandlet.