NVE vil at kundene skal få tilbake pengene automatisk.

Når en nettkunde har opplevd et strømavbrudd som har vart i minst 12 timer, kan kunden kreve å få utbetalt en kompensasjon fra nettselskapet.

Nå som de aller fleste kundene har fått smarte målere med kommunikasjon, foreslår NVE nå at nettselskapene automatisk skal betale ut kompensasjonen til alle husholdninger og fritidsboliger som har slike, uten at de selv må fremme et krav om det.

– Vi anslår at rundt en tredel av forbrukerne fremmer krav om kompensasjon etter dagens regelverk, sier direktør Ove Flataker i Regulermyndighetten for energi i en pressemelding.

– Dette kan tyde på at mange kunder enten ikke har god nok kunnskap om kompensasjonsordningen eller at de synes det er for tungvint å få den utbetalt. Med de foreslåtte endringene vil en kunde få utbetalt kompensasjon, uavhengig om hun kjente til ordningen eller ikke og uten å måtte foreta seg noe. Dette mener vi er et godt tiltak for å sikre at forbrukerne får den kompensasjonen de har krav på, sier han.

NVE foreslår også andre endringer i kompensasjonsordningen:

  • I dag kan en kunde som har flere avtaler med et nettselskap med hver sin måler kun få kompensasjon for ett av målepunktene. NVE foreslår nå at en kunde skal få én kompensasjon for hvert av sine målepunkter som er berørt av strømavbruddet, og som er registrert som husholdning eller fritidsbolig. Direktoratet foreslår samtidig at andre kundegrupper ikke skal ha krav på kompensasjon.

  • NVE vil gå bort fra de trinnvise kompensasjonssatsene, til fordel for en mer kontinuerlig sats. For husholdningskunder vil satsen starte på kr 500 ved avbrudd på 12 timer, for deretter å øke med kr 40 for hver time utover de første 12 timene. For fritidsboliger vil satsen starte på kr 125 ved avbrudd på 12 timer, for deretter å øke med kr 10 for hver time utover de første 12 timene. Disse satsene gjenspeiler forskjellen i betalingsvillighet for å unngå strømavbrudd mellom de to kundegruppene. For begge kundegrupper vil det være et øvre tak på hvor mye man kan få i kompensasjon. Taket er lik forventet årlig innbetalt nettleie i hvert av målepunktene.
  • NVE foreslår en samordning av kompensasjonsordningen med KILE-ordningen, slik at den samlede økonomiske virkningen på nettselskapenes overskudd ikke blir for stor. Dette gjør vi for at insentivene knyttet til leveringspålitelighet skal bli riktige.