NVE vurderer om deres atlas over det norske kraftsystemet er for detaljert og må endres. Faksimile: NVE

NVE vurderer å stramme inn og vise mindre detaljer i sitt kart over det norske kraftsystemet.

På Norges vassdrags -og energidirektorats (NVE) energiberedskapskonferanse i Drammen i slutten av mai fortalte Inge Pedersen og Asle Evjen i Salten Kraftsamband (SKS) at de har problemer med å tolke hva som menes med kraftsensitiv informasjon i kraftberedskapsforskriften og hva slags informasjon som kan legges ut offentlig.  

– Vi sliter med å tolke alle bestemmelsene når det gjelder hva som legges ut offentlig, sa Pedersen.

– Ja, det vi har definert som kreftsensitivt, ligger ute på NVE Atlas i detaljer, så jeg vet ikke om vi har noe igjen, sa Evjen.

Seksjonsjef Eldri N. Holo i NVE svarte at de har gående et prosjekt der de ser på behandling av kraftsensitiv informasjon og en spørreundersøkelse blant kraftselskapene om dette.

Vurderer innstramming

– Bør det som ligger i NVEs Digitale Atlas ligge åpent, eller er dere usikre og mener at det kanskje vises for mye detaljer der?

– All informasjon om kraftsystemet finnes heller ikke i dag åpent i NVE Atlas. Men det er den del av prosjektet vårt å se på dette og vurdere om det er riktig forhold mellom åpenhet og behov for å beskytte informasjon, sa Holo.

– Men nå ligger det jo ute. Da har vel alle som har interesse av det i hele verden lastet det ned? Er det ikke da litt for sent å stramme inn?

– Trusselbildet er i endring. Det var veldig snilt en periode etter den kalde krigen tok slutt, og nå er det ikke fullt så snilt lenger. Det prøver vi å ta på alvor.

– Så da kan det hende dette arbeidet resulterer i at dere strammer inn og ikke gir så mye informasjon i NVE Atlas?

– Ja, det er en mulighet, sier Holo.

Etterettningsutsatt

Hun peker på at det nå står eksplisitt i trusselvurderingene at kraftforsyningen som kritisk infrastruktur er etterretningsutsatt.

På noen områder er det ifølge Holo vanskelig også for kraftselskapene å forstå akkurat hvilket detaljeringsnivå på informasjonen som skal til for at det kan brukes til å skade kraftsystemet.

Disse punktene ble ikke spesifisert ot utdypet i særlig grad i den reviderte kraftberedskapsforskriften som trådte i kraft i vinter. Der var de viktigste endringene innstramminger i IKT-sikkerheten og i arbeidet med å hindre innsidetrusler.

–  Vi må finne snittet mellom nødvendig åpenhet og nødvendig beskyttelse. Det er nyttig informasjon for mange at informasjon om kraftsystemet ligger ute og er tilgjengelig. Samtidig har vi behov for å beskytte den kritiske infrastrukturen, sier hun.

IKT-innstramming

Det er ikke gitt at NVEs forprosjekt vil resultere i nye forskriftsendringer.

– Det har vi ikke tatt stilling til ennå. Det kan hende, men det kan også hende at det bare kommer bedre veiledning. Det er viktig å ha en enhetlig praksis, sier Holo.

– Er det vanskelig å få en enhetlig praksis når vi har så mange små nettselskaper?

– Nei, vi ser at kvalitet i beredskapsarbeidet ikke har noe med størrelsen på virksomhetene å gjøre, sier hun.