Illustrasjonfoto.

Danske Ørsted er valgt til å bygge en havvindpark på 1100 MW utenfor kysten av New Jersey.

Det skriver Ørsted i en pressemelding.

Det er New Jerseys Board of Public Utilities (NJBPU) som har valgt Ocean Wind, et havvindprosjekt som Ørsted står bak, til å forhandle en 20-årig såkalt OREC-avtale (Offshore Wind Renewable Energy Credit) for parken som skal byges utenfor Atlantic City i New Jersey.

Prosjektet skal utvikles i samarbeid med Public Service Enterprise Group (PSEG). Gruppen består av selskaper som vil levere energistyringstjenester og leie ut landområder til bruk i prosjektutviklings- og byggefasen.

Prosjektet blir delstatens første store havvindpark, og skal forsyne mer enn en halv million husstander. Hvis Ørsted fatter endelig investeringsbeslutning, forventes parken å stå ferdig i 2024.

Ocean Wind kan bli den første havvindparken i USA på over 1 GW.

Med denne parken har Ørsted sikret en utbyggingsportefølje av havvind i USA med en samlet kapasitet på ca. 2,0 GW, som skal ferdigstilles i perioden 2022-2024.

Ørsted arbeider med planer om at etablere en drifts- og vedlikeholdsbase i Atlantic City.