Energi Teknikk har fått i oppdrag å levere elektromekanisk utrustning til to småkraftverk for Clemens kraft og et for Nottveit Energi. Foto: Energi Teknikk

Energi Teknikk har fått i oppdrag å levere elektromekanisk utrustning til to småkraftverk for Clemens kraft og et for Nottveit Energi.

-Kontraktene har en samlet verdi på rundt 30 millioner kroner og bidrar til at vi i år ligger an til en historisk høy omsetning, sier daglig leder Arild Klette Steinsvik i Energi Teknikk.

Selskapet hadde i 2018 en omsetning på 86 millioner kroner og et resultat på 3 millioner kroner.

Oppdragene for Clemens Kraft gjelder:

Trollvikelva kraftverk i Kåfjord kommune i Troms. Anlegget skal produsere 7,9MW og har en fallhøyde på 388 meter.

Salhuselva kraftverk i Hamarøy kommune i Nordland. Anlegget skal produsere 3,4MW og har en fallhøyde på 176 meter.

Oppdraget for Nottveit Energi gjelder:

Nottveit kraftverk i Modalen kommune i Hordaland. Anlegget skal produsere 5,5MW og har en fallhøyde på 279 meter.

I alle tre kraftverkene skal det installeres vertikale peltonturbiner med idriftsettelse andre kvartal 2020.