Statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Ola Elvestuen tester postens elvarebil. Foto: Tone Hertzberg

Enova får en milliard kroner til et nullutslippsfond for næringstransport, og innfører støtteordning for kjøp av batterielektriske varebiler.

– Det skal bli svært enkelt å utløse støtte fra nullutslippsfondet til elektriske varebiler. Vi lager en ny, ubyråkratisk støtteordning. Da vil det bli mulig for bedrifter å søke om støtte og få den innvilget mens de står hos bilforhandleren, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en pressemelding.

Enova vil legge opp til standardiserte støttesatser basert på bilens motorytelse, og varsler at støttesatsene vil trappes ned over tid.

1 ekstra milliard

Støtterdningen skal på plass allerede i august, i forbindelse med at Klima- og miljødepartementet har gitt Enova i oppdrag å opprette et nullutslippsfond for næringstransport.

Dagens styringsavtale mellom Klima- og miljødepartementet og Enova, innebærer 2,7 milliarder kroner årlig fram til 2020. Klima- og miljødepartementet har nå inngått en tilleggsavtale med Enova om nye 1 milliard kroner fram til 2020 til nullutslippsfondet som skal gå til en raskere markedsintroduksjon og markedsvekst av batteri, hydrogen- og biogassløsninger i næringskjøretøy og -fartøy.

– Vi skal halvere utslippene fra transport innen 2030. Enova har nå pengene til å sette fart på markedsutviklingen, slik at vi kan ta elbilsuksessen videre til tyngre kjøretøy, sier Elvestuen.

Best mulig klimaeffekt

Innretningen på støtteordningene under fondet vil variere fra tiltak til tiltak, og Enova vil tilpasse virkemidlene etter markedsutviklingen og utvide med nye tilbud etter hvert som teknologiene blir vurdert modne for det.

Det blir opp til Enova å utforme tilbudene og kriteriene for støtte slik at den får best mulig klimaeffekt og samtidig holder seg innenfor rammene. Som grunnlag for videre utforming av ordningen skal Enova involvere næringsaktører og andre brukere.