Bildet er tatt i 2011 da Dalekovod bygget Hardanger-linjen for Statnett. Foto: Øivind Raknes

Dalekovod skylder flere millioner av kroner i feriepenger til sine ansatte etter arbeid på Statnetts linjer.

Allerede i 2012 ble det kjent at ansatte i det kroatiske entreprenørselskapet som bygger linjer for Statnett, ikke fikk utbetalt feriepenger i henhold til norsk lov.

Statnetts konserndirektør for bygg og anlegg, Elisabeth Vike Vardheim, sier til Energiteknikk at Dalekovod hele tiden har betalt ut feriepenger i henhold til kroatiske bestemmelser.

– Men så lenge arbeidene foregår i Norge, er det norske lønns- og arbeidsvilkår som gjelder. Følgelig er det forskjellen mellom norsk og kroatiske feriepenger som skal betales ut til tidligere og nåværende arbeidstakere, sier hun.

Under 50 millioner

Etter mye fram og tilbake ble selskapene i 2017 enige om hvordan feriepenger skal utbetales.

Enigheten fikk tilbakevirkende kraft for alle kontrakter Dalekovod har hatt for Statnett, det vil si helt tilbake til 2007.

Statnett vil ikke si konkret hvor mye feriepenger Dalekovod har igjen å etterbetale sine ansatte for arbeid på Statnetts linje. Vardheim mener nemlig dette er konkurransesensitiv informasjon fordi man ut fra tallet dette kan regne seg tilbake til arbeidernes lønn.

– Vi snakker om millioner, sier Vardheim. Oppad går hun så langt som å si at det er snakk om mindre enn 50 millioner kroner.

Dalekovod har laget en plan for utbetalingene, som Statnett har godkjent.

– Vi følger opp denne saken tett og bedt om grundig dokumentasjon for at pengene blir utbetalt til de det gjelder, sier Vardheim.

– Fullstendig uakseptabelt

Årsaken til at pengene ennå ikke er betalt tilbake, beskriver hun slik:

– Det har tatt noe tid for å få nødvendig oversikt over kontraktene og tidligere og nåværende arbeidstakere som skal ha etterbetalt de feriepengene de fortsatt har til gode hos Dalekovod.

Vardheim sier Statnett jobber med ulike metoder for å hindre at lignende ting skjer.

– Generelt er det et problem at leverandørene ikke har satt seg godt nok inn i lønns- og arbeidsvilkårene som gjelder i Norge eller i tilstrekkelig grad veileder sine underleverandører i denne type spørsmål. Det er selvsagt fullstendig uakseptabelt og når avvik avdekkes, forutsettes det at de lukkes uten ugrunnet opphold. I noen tilfeller at vi i henhold til kontrakter har innført sanksjoner mot leverandører der de ikke har klart å rette innen rimelig tid, sier hun.