Lene Dahlø Skarsvåg og Per Ole Sandvik i aksjonsgruppa mot vindkraft på Frøya og kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i TrønderEnergi snakket sammen på et seminar i Oslo onsdag. Foto: Øyvind Lie

Men beskyldningen om dette gjorde at vindkraftmotstanderne kunne avfeies som gale, ifølge aksjonsgruppa mot vindkraft på Frøya.

Per Ole Sandvik fra aksjonsgruppa mot vindkraft på Frøya ga uttrykk for sterk misnøye mot medienes dekning av striden om vindkraftverket på øya på et seminar i regi av EnerWE og mediebyrået Meltwater onsdag.

Han ga et bilde av at mediene ikke ville høre på innholdet i det vindkraftmotstanderne sa, men at de kun var opptatt av hva motstanderne «følte» og om de var fornøyd eller misfornøyd med siste utvikling i saken.

– Det går frem at vi står og gråter, men vi får ikke fram hvorfor vi egentlig er der, sa Sandvik.

Ukritiske medier

Han mente mediene har vært altfor ukritiske til informasjon TrønderEnergi kom med, og ikke dobbeltsjekker informasjonen de får fra selskapet.

Substansiell informasjon fra vindkraftmotstanderne nådde derimot ikke gjennom, ifølge Sandvik.

Trønderenergi fikk derimot ifølge Sandvik komme svært lett til orde med mer substansiell informasjon.

Sandvik beskyldte videre TrønderEnergi for å feilinformere.

Avføring

At en gravemaskin skulle være smurt inn med avføring, ga folk inntrykk av at de som sto bak måtte ha psykiske problemer og nærmest være utilregnelige.

Sandvik fortalte imidlertid at de hadde stått i nærheten av gravemaskina og ikke sett antydning til avføring. Påstanden om at avføring skal ha vært brukt, er ikke dokumentert.

Det ble også meldt om at vindkraftmotstandere skal ha forsøkt å presse en bil med en ansatt i TrønderEnergi av veien med en annen bil. Også dette mente Sandvik ikke stemte.

Vindkraft-motstanderen spurte i sin presentasjon om hvorfor det «trues», «lyves» og «feilinformeres». Med trusler siktet han her til at TrønderEnergi har varslet at de vil kreve erstatning av kommunen for sine tap.

Drøy språkbruk

Fra salen ble det påpekt at språkbruken på gruppas Facebook-side var langt over streken. Aksjonsgruppa forsvarte seg med at de ikke har kapasitet til å overvåke innholdet.

Kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i TrønderEnergi sier gravemaskinen ble utsatt for hærverk og at det ble politianmeldt. Men han tror ikke det var avføring inne i bildet.

– Det er ganske tydelig at det ikke var avføring som bel smurt utover, men noe annet. Om det er maursyre eller et annet stoff, vet vi ikke, sier Eidem til Energiteknikk.

– Men hvorfor bruke ordet «avføring» da?

– Det ble vel aldri så vidt jeg vet bekreftet fra vår side at det var avføring. Det ble sagt at et eller annet var smurt ut over som gjør at det lukter veldig sterkt, og som gjør at maskina ikke kan brukes og derfor må byttes ut.

Avviser beskyldningene

– Så dere forsøkte ikke å trekke avføring inn i bildet for sverte motstanderne og fremstille dem som syke?

– Nei. Og du må huske at bakgrunnen for at det kom opp var at media var på området og lurte på hvorfor vi ikke kunne bruke den maskina og hvorfor den måtte byttes ut. Det var bakgrunnen for svarene. Hva stoffet var, vet vi fortsatt ikke, men det er til politietterforskning.

Han står fast på at en av medarbeiderne ble forfulgt av en bil og forsøkt presset av veien.

Eidem avviser at de har sluppet for lett til i mediene.

– Jeg mener det ikke er dekning for å si at noen har sluppet til ufortjent mye eller lite. Det har vært flest negative saker om vindkraft på Frøya. Jeg tror ikke det er noen rimelig dekning for å si at TrønderEnergi har fått for mye styring på hvordan media har dekket saken, sier Eidem.