Havøya vindpark. Illustrasjonsfoto: Wolfgang Zwanzger/Mostphotos

Senterpartiet vil gi kommunene vetorett ved utbygging av vindkraft.

– Vi vil legge frem forslag i Stortinget om at konsesjon ikke kan gis i strid med kommunestyrevedtak. Kommunene må få vetorett. Vi kan ikke pålegge noen å bygge vindmøller der det ikke er lokal aksept for det, sier Senterpartiets Sandra Borch, som sitter i energi og miljøkomiteen på Stortinget, i en pressemelding.

Saken vil bli behandlet i Stortinget 19.juni.

Borch viser til at flere store vindkraftutbygginger har skapt lokal motstand, og mener det er viktig for fremtidige vindkraftutbygginger at de er i tråd med lokale ønsker.

– Vi ser at det ofte kan være interessekonflikt mellom vindkraft og naturinteresser. Det skulle bare mangle at kommunene får en slik vetorett før konsesjon til vindkraft gis, det er viktig at kommunens mening ikke overkjøres, Borch.

Dette er Senterpartiets forslag:
«Stortinget ber regjeringen sikre at vedtak om utbygging av vindkraft er i tråd med lokale ønsker og kommunestyrevedtak. Konsesjon kan ikke gis i strid med kommunestyrevedtak».