Foto: Robert Sandell/Mostphotos

Private utenlandske aktører eier 49,2 prosent av vindkraften i Norge, ifølge energiministeren.

Stortingsrepresentant Else-May Botten Norderhus spurte nylig energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) om en oversikt over utenlandske eiere av vindkraft i Norge, og torsdag la statsråden fram sitt svar.

Der går det fram at hele 49,2 prosent av vindkraftverkene i Norge er eid av utenlandske private aktører. Kun 7,7 prosent er eid av norske private aktører.

Statkraft størst

Av de offentlige eierne er Statkraft overlegent størst, med 20,1 prosent. Kommunale offentlige aktører står i oversikten oppført med 15,4 prosent, fylkeskommunale med 4,3 prosent, offentlige investeringsfond med 0,9 prosent og øvrige statlige aktører med 0,5 prosent.

Kategorien «øvrig statlig» består av Finnmarkseiendommen, som eier andeler i Finnmark kraft og Olje- og energidepartementet (OED) gjennom eierskapet i Equinor.

Offentlige investeringsfond er Folketrygdfondet og Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

1,9 prosent av eierskapet er i svaret listet som «ukjent».

5,4 TWh bygget ut

Freiberg understreker i sitt svar at det ikke er bestemmelser om eierskap i energiloven knyttet til andeler i selskaper som eier vindkraft. Derfor kan det ifølge statsråden ikke gis en nøyaktig beskrivelse av dette fra konsesjonsmyndighetenes side.

Svaret Freiberg gir, stammer fra en oversikt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har laget.

NVE har opplyst til OED at eierne av kraftverkene er hentet fra vindkraftdatabasen i juni i år, mens eierne av de ulike selskapene i eierkjeden er hentet fra proff.no, og i noen tilfeller fra det norske aksjeeierregisteret og fra regnskapstall.no.

Det er nå bygget ut 5,4 TWh vindkraft i Norge, mens 8,4 TWh er under bygging, ifølge energiministerens svar.